16. 05. 2016Video in Progress 6

[English]

Zavod Kolektiva in Photon – Center za sodobno fotografijo napovedujeta mednarodni video program v okviru festivala Fotoničini trenutki – Mesec fotografije 2016:

Video in Progress 6: Saj smo vsi ljudje

14.–15. junij 2016, Ljubljana

Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto, Ljubljana

Otvoritev: torek, 14. junij, ob 20h
Projekcija se bo predvajala še ves naslednji dan, v sredo, 15. junija, od 11h do 20h

Video in Progress 6

Sodelujejo: Adel Abidin (IQ/FI), Selda Asal (TR), Zanny Begg (AU) & Oliver Ressler (AT), Jelena Ilić Todorović (BA), Maryam Kashkoolinia (IR), Toni Poljanec & Tina Glavič Novak (SI), Oliver Ressler (AT), Marko Tadić (HR), Undrawing the Line (Mona Moradveisi, Safdar Ahmed, Zanny Begg, Murtaza Ali Jafari) (AU)

Kuratorki: Vesna Bukovec in Metka Zupanič


O programu

Video in Progress je od leta 2014 del festivala Fotoničini trenutki – Mesec fotografije.

Šesta edicija mednarodne selekcije Video in Progress je nastala pod vplivom velikih migracij, ki so se začele na našem ozemlju odvijati v lanskem letu. Preko balkanske poti so državno mejo prečkale množice travmatiziranih ljudi, ki so zbežali pred vojno, nasiljem in revščino. Evropske države so se odzvale z zapiranjem mej in represijo. Prevladujoči diskurz politike in medijev je bil ves čas osnovan na vprašanjih varnosti za lokalno prebivalstvo, med tem ko so bile varnost in človekove pravice prišlekov večkrat sistematično kršene. Medijsko in politično vzbujanje strahu pred begunci in migranti je vzrok izrazitemu porastu ksenofobije in sovražnega govora v javnem diskurzu v zadnjem letu.

Temu se želiva zoperstaviti, zato sva izbrali dela tako uveljavljenih kot mladih mednarodnih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki vsebujejo močno humanistično sporočilo. Videi na subjektiven način obravnavajo teme kot so vojna, begunska in migrantska izkušnja, politična manipulacija, nasilje državnega birokratskega aparata ter univerzalno iskanje boljše prihodnosti.

Odlomek iz besedila Vesne Bukovec in Metke Zupanič

VEČ INFORMACIJ


Kuratorki: Vesna Bukovec & Metka Zupanič
Prizorišče: Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto, Masarykova 24, Ljubljana
Producent: Photon – Center za sodobno fotografijo
Koproducenta: Zavod Kolektiva, KUD Mreža/Galerija Alkatraz
Oblikovanje VIP6 logotipa: Jure Legac
VIP6 kolaž je sestavljen iz del avtoric: Maryam Kashkoolinia, Jelene Ilić Todorović

galerijalkatraz.org
photonicmoments.net
photon.siKolektiva Institute and Photon – Centre for Contemporary Photography are announcing international video program, part of Photonic Moments – Month of Photography 2016 festival:

Video in Progress 6: We Are All People After All

June 14 – 15, 2016, Ljubljana

Alkatraz Gallery, AKC Metelkova mesto, Ljubljana

Opening: Tuesday, June 14 at 8 pm
Screening hours: Wednesday, June 15 from 11am til 8 pm

Video in Progress 6

Participating: Adel Abidin (IQ/FI), Selda Asal (TR), Zanny Begg (AU) & Oliver Ressler (AT), Jelena Ilić Todorović (BA), Maryam Kashkoolinia (IR), Toni Poljanec & Tina Glavič Novak (SI), Oliver Ressler (AT), Marko Tadić (HR), Undrawing the Line (Mona Moradveisi, Safdar Ahmed, Zanny Begg, Murtaza Ali Jafari) (AU)

Curators: Vesna Bukovec and Metka Zupanič


About the program

Video in Progress is part of the Photonic Moments – Month of Photography festival since 2014.

The sixth edition of the international selection Video in Progress was made under influence of large migrations, which took place on our territory last year. Masses of traumatized people fleeing war, violence and poverty were crossing our national border along their Balkan route. European countries have responded with repression and closing of borders. Throughout this time, the prevailing political and media discourse was based on issues of safety for local inhabitants, whereas the safety and human rights of the incomers were being repeatedly and systematically breached. Hyped fear mongering by media and politicians is responsible for the extreme growth of xenophobia and hate speech in the local public discourse over the past year.

To confront these developments, we are presenting this selection of works with strong humanistic message by both prominent and young international artists. Their videos explore, in a subjective manner, topics such as war, refugee and migrant experience, political manipulation, violence at the hands of the national bureaucratic apparatus, and the universal search for a better future.

Excerpt from a text by Vesna Bukovec and Metka Zupanič

MORE INFO


Curators: Vesna Bukovec & Metka Zupanič
Venue: Alkatraz Gallery, AKC Metelkova mesto, Masarykova 24, Ljubljana
Producer: Photon – Centre for Contemporary Photography
Co-producers: Kolektiva Institute, KUD Mreža/Alkatraz Gallery
VIP6 logo design: Jure Legac
VIP6 collage is made of video stills by: Maryam Kashkoolinia, Jelena Ilić Todorović

galerijalkatraz.org
photonicmoments.net
photon.si