Video večerja / Video Dinner

[slovensko]

Video večer / Video Evening #06

In the sixth Video Evening KOLEKTIVA is presenting a selection of videos from Cultural Incubator’s (Maribor, SI) monthly events that combine food and visual image. At the screening artist/curator Aleksandra Saška Gruden will prepare freshly mixed fruit & vegetable juices.

Video večer / Video Evening #06
Video večerja / Video Dinner

Tuesday, 28. 6. 2011 at 8 pm
Photon Gallery
Križevniška ul. 10, Ljubljana

Selected by: Aleksandra Saška Gruden (SI)

Participating: Mirjana Batinić (HR/SI), Vesna Bukovec (SI), Aleksandra Saška Gruden (SI), Vesna Krebs (SI), Marko Ornik (SI), Ana Pečar (SI), Borut Popenko (SI), Rene Rusjan (SI), Zoran Srdić Janežič (SI), Miha Vipotnik (SI)

Adaptive Mood by Marko Ornik
Marko Ornik: Adaptive Mood, 2002, still

Total screening time: 00:38:15

About Video Dinner

Video večerja

Video Dinner (Video večerja) is monthly based, multi-event project that takes palce in Cultural incubator in Maribor.

Invited artist introduces a starting video projection based on a certain topics and then gives it the additiona meaning by active cooking (on a spot).
Video dinner is entirely individual artistic accession of chosen artist and derives from his/hers personal relationships, thinking, interests… It can be the answer to his recent artstic research, or an in-sight into his previous practice. The author can focus on different details like colour,shape, meaning, taste, content, look… and ,enriched with culinary art, represents his/hers video work.

The intention of Video Dinner is to connct the visual (video) and culinary art (food), to attract public which usually doesn’t visits such places as galleries, or art events. It wants to introduce quality artist of different generation, background and art expression from Slovenia and abroad in galleries (or other places). It wants to create an informal way of socializing through this necessary ever-day feeding proces and delivering in this way an artistic and visual information as well.

Kulturni inkubator
Mladinski kulturni center Maribor

About the curator

The visual artist Aleksandra Saška Gruden is working for several years in area of video, performance and installation. During this time she has organised and lead numerous art symposiums, most of them in Croatia. She was the leader of PERFORMA festival in Maribor. In the last two years she has been in charge of Culture Incubator’ s progammes Video Dinner and Hyperfaçade. Recently she’s also leading a part of the programme inside the International Festival of Computer art (Mobile Introductions /Mobilne predstavitve).

www.aleksandragruden.si

Production: Kolektiva Institute
Co-production: Association/Gallery Photon, MKC Maribor

Photon Gallery
Photon Association
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 59 977 907
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Opening time: Mon.-Fri.: 11am – 6pm

More information


Videos from the selection that are avilable online

White etude_black surface from Ana Pecar on Vimeo.http://static.kiberpipa.org/~vesna/www.rgb_eng/rgb_video.html


« Back to the Video večer / Video Evening program
Video večer / Video Evening #06

Video večerja

Na šestem Video večeru bomo predstavili izbor videov iz mesečnih dogodkov v organizaciji mariborskega Kulturnega inkubatorja, ki združujejo kulinariko in vizualno podobo. Umetnica/kuratorica Aleksandra Saška Gruden bo obiskovalcem postregla s sveže pripravljenimi sadno zelenjavnimi napitki.

Video večer / Video Evening #06
Video večerja

Torek, 28. 6. 2011 ob 20.00
Galerija Photon

Križevniška ul. 10, Ljubljana

Izbor: Aleksandra Saška Gruden (SI)

Sodelujejo: Mirjana Batinić (HR/SI), Vesna Bukovec (SI), Aleksandra Saška Gruden (SI), Vesna Krebs (SI), Marko Ornik (SI), Ana Pečar (SI), Borut Popenko (SI), Rene Rusjan (SI), Zoran Srdić Janežič (SI), Miha Vipotnik (SI)

Adaptive Mood by Marko Ornik
Marko Ornik: Adaptive Mood, 2002, izsek iz videa

Skupna dolžina projekcije: 00:38:15

O Video večerji

Video večerja

Projekt Video večerja je sklop dogodkov, ki se izvajajo enkrat mesečno v Kulturnem inkubatorju. Povabljeni ustvarjalec pripravi tematsko izhodiščno video projekcijo in jo vsebinsko osmisli s kuharskim dodatkom. Video večerja je povsem avtorski pristop posameznega avtorja in izhaja iz njegovega osebnega odnosa, razmišljanja in zanimanja. Lahko je odgovor na njegovo trenutno ustvarjalno raziskovanje ali pa prikaz preteklega dela. Avtor se lahko osredotoči na določene detajle: barvo, obliko, okus, namen, vsebino, videz, … in tako predstavi svoje video delo v povezavi s kulinarčno nadgradnjo.

Namen Video večerje je povezati vizualno (video) s kulinariko ( hrana), pritegniti publiko, ki sicer manj pogosto zahaja v galerije in na likovne dogodke, predstaviti kvalitetne avtorje različnih generacij in umetniških izrazov iz Slovenije in tujine, v galeriji (ali v drugem prostoru) vzpostaviti neformalno obliko druženja, preko vsakodnevne in nujne prakse – prehranjevanja, posredovati umetniško in vizualno informacijo.

Kulturni inkubator
Mladinski kulturni center Maribor

O kuratorici

Aleksandra Saška Gruden, akademska kiparka, že nekaj let deluje na področju videa, performansa in instalacije. Pripravila in vodila je že nekaj likovnih simpozijev, predvsem na Hrvaškem, bila programska vodja festivala PERFORMA v Mariboru, v zadnjih dveh letih pa pripravlja program za Kulturni Inkubator (Video večerja in Hiperfasada) ter vodi del programa znotraj Mednarodnega festivala računalniških umetnosti (Mobilne predstavitve).

www.aleksandragruden.si

Produkcija: Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Društvo/Galerija Photon, MKC Maribor

Galerija/društvo Photon
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 59 977 907
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Odprto: pon.-pet.: 11.00–18.00

Več informacij


« Nazaj na program Video večer / Video Evening

Comments are closed at this time.