namaTRE.ba project

[slovensko]
Video večer / Video Evening #10

In the tenth Video Evening KOLEKTIVA is presenting a new selection of namaTRE.ba project, an independent platform for contemporary art from Trebinje, Bosnia & Herzegovina.

Video večer / Video Evening #10
namaTRE.ba project

Tuesday, 24. 4. 2012 at 7 pm
Photon Gallery
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Curated by: Igor Bošnjak

Participating: Dragan Indjić, Mladen Bundalo & Lucie Fournier, Igor Bošnjak, Miroslav Stakić, Nebojša Bumba

Quisling by Dragan Indjić
Dragan Indjić: Quisling, 2011, still

Total screening time: 00:27:35

About the selection

namaTRE.ba projectContemporary art scene (especially video art) in Bosnia & Herzegovina is very interesting because it presents and deals with some issues, problems and relations between the past – in terms of politics, ideology and history – and nowadays, the present.
NamaTRE.ba project is video project which is a kind of “other” independent video art scene inside Bosnia & Herzegovina, which represents (un)institutional art. NamaTRE.ba is focused on experimental film, video, performance and new media art. Some earlier (few years ago) presentations and screenings of Bosnia & Herzegovina video art was represented by three different varieties: firstly, there were works that refer to the recent war and posttraumatic elements in society, next, there were works that refer to some universal problems and ideas of media and art, and finally, there were works that refer to questions of personal and social identity. This selection (compilation) of video art which I can call “a newer one” will be a part of this year namaTRE.ba project. In a recent period (last two years) artist and film/video makers are constantly trying to “break a rule” and their create works which are no more have references on war of 90’s, posttraumatic elements in society and transitional process from socialistic Yugoslavia to neo liberal capitalism of upcoming EU. In some way younger and middle age artists nowadays are “cleaned” from “90’s art” and “2000 arts” because they are trying to reflect their art to some personal problems and local/global problems of human kind and human worldwide society. Names of all videos presented here: Quisling / Traces of everyday life’s discourse, through fragments of ritual objects / 12 windows / Ten minutes for the existence of art / Trio; and narrative of all videos (if there is a narrative at all?) had kind of catharsis from key words like: war, trauma, guilty, terror and so on…. Because all of this, paradoxically, we can mention that upcoming future on B&H art and B&H society can’t be optimistic and bright, until we again and again made a works which use thematically and by narrative that “fluent” key words that I mention before.

Igor Bošnjak

About the curator

Igor Bošnjak was born in 1981 in Sarajevo, former Yugoslavia. He is the author and the curator of the international www.namaTRE.ba project. In addition to the art of painting, he has delved into the area of concept, new media art, experimental film and video. Also works as a freelance theorist and reflects on the new theoretical and art platforms in the domain of film, video and cyberspace. Curently works as a asistant professor at Academy of fine arts in Trebinje at department of painting and as a coordinator on subjects of intermedia and photography. Lives and works in Trebinje (Bosnia&Herzegovina).

www.igorbosnjak.com

Production: Kolektiva Institute
Co-production: Photon Gallery, namaTRE.ba

Photon Gallery
Centre for Contemporary Photography of Central and South East Europe
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
t: +386 (0)59 977 907
www.photon.si
Opening time: Mon.-Fri.: 12am – 6pm

More information


Videos from the selection that are avilable online

Quisling by Dragan IndjićVideo večer / Video Evening #10

Projekt namaTRE.ba

Na desetem Video večeru bomo predstavili nov izbor iz Projekta namaTRE.ba, neodvisne platforme za sodobno umetnost iz Trebinja, Bosna in Hercegovina.

Video večer / Video Evening #10

Torek, 24. 4. 2012, ob 19.00
Galerija Photon
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Izbor: Igor Bošnjak

Sodelujejo: Dragan Indjić, Mladen Bundalo & Lucie Fournier, Igor Bošnjak, Miroslav Stakić, Nebojša Bumba

Quisling by Dragan Indjić
Dragan Indjić: Quisling, 2011, still

Trajanje projekcije: 00:27:35

O izboru

Po predstavitvi prvega dela videov iz Bosne in Hercegovine v letu 2010, tokrat predstavljamo pet videov, ki so nadaljevanje projekta namaTRE.ba. Če so pretekla dela obravnavala in predstavljala različna vprašanja, probleme in odnose povezane s preteklostjo – v smislu politike, ideologije in zgodovine, bodo tokrat predstavljena dela drugačna – usmerjena v prihodnost.

namaTRE.ba projectnamaTRE.ba je video projekt, ki deluje na neodvisni sceni video umetnosti znotraj Bosne in Hercegovine. Osredotoča se na eksperimentalni film, video in novo medijske umetnosti. V okviru razstav prejšnjih let je obravnaval teme, ki so tesno povezane z okoljem. Predstavljena so bila dela, ki obravnavajo nedavno vojno in post-travmatične elemente v družbi, dela, ki se ukvarjajo s splošnimi problemi in idejami v okviru medija in umetnosti, dela, ki raziskujejo vprašanja osebne in socialne identitete.
Izbor, ki ga bomo predstavili na video večeru predstavlja del letošnje edicije festivala namaTRE.ba, in se osredotoča predvsem na dejstvo, da avtorji poskušajo “prelomiti pravila” in se zavestno odmakniti od travm nedavne zgodovine. Kot pravi kustos Igor Bošnjak, so zlasti mlajši avtorji nekako “očiščeni” umetnosti 90. let, vseh travm vezanih na njihovo okolje, občutkov krivde. Navdih jemljejo iz vsakodnevnega življenja in problemov, ki jih obdajajo, predvsem pa iz globalnih problemov, ki so skupni vsem nam.

O kuratorju

Igor Bošnjak (1981, Sarajevo) je vizualni umetnik in kurator, ustanovitelj mednarodnega projekta www.namaTRE.ba. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Trebinju in magistriral na Univerzi za umetnost v Beogradu. Trenutno pripravlja doktorat na oddelku za interdisciplinarne študije na Univerzi za umetnost v Beogradu na temo teorije umetnosti in medijev. Je docent na Akademiji za likovno umetnost v Trebinju na oddelkih za slikarstvo, fotografijo in intermedijo. Kot umetnik Igor Bošnjak deluje na področju vizualne in novomedijske umetnosti, eksperimentalnega filma in videa. Deluje tudi kot neodvisni teoretik. Za različne medije piše o filmu, videu in kiberprostoru. Predstavil se je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v BiH in po Evropi.

www.igorbosnjak.com

Produkcija: Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Galerija Photon, namaTRE.ba

Galerija Photon
Center za sodobno fotografijo Srednje in Jugovzhodne Evrope
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana
t: +386 59 977 907
www.photon.si
Odprto: pon.-pet.: 12.00–18.00

Več informacij

Comments are closed at this time.