Goodnight Sofia

[slovensko]

Video večer / Video Evening #12In the 12th Video Evening KOLEKTIVA presents a film Goodnight Sofia by Italian filmmaker Leonardo Moro. The film is an abstract documentary about childhood, family, and memory.

A girl, after suffering a serious loss, goes through the empty streets of a town far away. She’s alone and hurt. Where is she from? What is she looking for? The sounds and lights of the city take her into a journey within herself, at the roots of her pain.

Duration of the film is 50 minutes.

Video večer / Video Evening #12
Goodnight Sofia

Tuesday, 4. 12. 2012 at 7 pm
Photon Gallery
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Goodnight Sofia

Director’s note

Goodnight Sofia is the story of a voice lost forever. A voice full of life and projects. My father’s voice. The last memory I have of him, or at least the sharpest, is linked to Sofia and to his voice. It’s a small memory, but it’s the only one I have. A phone call, which lasted five or six minutes; I was passing through Sofia after a trip to Istanbul, he was home. Everything was normal, as usual. My father took his own life two months later. For a long time I asked myself how could I save him. Why I did not understand? For a long time I wasn’t able to look at pictures of him or to pronounce his name. I felt betrayed and abandoned. I went back to Sofia to look for his voice, in those streets that he had never seen. Far from home, far from everything. I started from the end to find him. The present, in the film, is represented by a lonely girl in a ghost town. The past is the recall of an imaginary childhood, almost magic, through my childhood, cinema’s childhood, Sofia’s childhood, and the childhood of other families far and lost. Goodnight Sofia is not a film about my father. Goodnight Sofia is a film for my father.

Leonardo Moro

With Lucia Telori, Nikolina Yancheva, Domenico Pelini / directed by Leonardo Moro / cinematography by Lorenzo Robusti / original music by Dorothy Hayden / film editing by Edvard Tear / sound by Toshiaki Kobayashi / produced by Leonardo Moro Lorenzo Robusti / BBM film / 2012

About the author

Leonardo MoroLeonardo Moro was born in Spoleto, Italy on December 31th 1985. He wrote about cinema and literature for several newspapers and magazines. In 2009, thanks to the publishing house Minimum Fax’s support he was responsable in first person of the publication of the American writer John O’Brien’s work. In 2012 he created the online literary magazine “Brown Bunny Magazine” (which published among others Dan Fante, Arnon Grunberg, Matthew Sharpe, John Wray). “Goodnight Sofia” is his first film.
www.goodnightsofia.net | www.brownbunnymagazine.com

Video Evening #12

Production: Kolektiva Institute
Co-production: Association/Gallery Photon, BBM Film
Project coordinators: Vesna Bukovec, Metka Zupanič

Photon Gallery
Photon Association
Festival Photonic Moments
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
t: +386 59 977 907
www.photon.si
www.photonicmoments.net
Opening time: Mon.–Fri.: 12am – 6pm

More information


« Back to the Video večer / Video Evening program
Video večer / Video Evening #12

Lahko noč, Sofija

Na dvanajstem Video večeru bomo predvajali film Lahko noč, Sofija italijanskega avtorja Leonarda Mora. Film je abstraktni dokumentarec o otroštvu, družini in spominih.

Po boleči izgubi se dekle sprehaja po praznih cestah oddaljenega mesta. Sama je in trpi. Od kod prihaja? Kaj išče? Luči in zvoki mesta jo popeljejo na potovanje vase, k izvoru njene bolečine.

Film traja 50 minut.

Video večer / Video Evening #12
Lahko noč, Sofija

Torek, 4. 12. 2012 ob 19.00
Galerija Photon
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Goodnight Sofia

O filmu

Lahko noč, Sofija je zgodba o za vedno izgubljenem glasu. Glasu, polnem življenja in načrtov. Očetovem glasu. Moj zadnji ali vsaj najbolj oster spomin nanj je povezan s Sofijo in njegovim glasom. To je droben spomin, vendar je edini, ki ga imam. Telefonski pogovor, ki je trajal pet ali šest minut. Bil sem v Sofiji, na poti iz Istanbula, on je bil doma. Vse je bilo običajno in kot ponavadi. Moj oče si je dva meseca kasneje vzel življenje. Dolgo časa sem se spraševal, kako bi ga lahko rešil. Zakaj nisem razumel? Dolgo časa nisem mogel gledati njegovih slik ali izgovoriti njegovega imena. Počutil sem se izdanega in zapuščenega. Šel sem nazaj v Sofijo, da bi na ulicah mesta, ki ga oče ni nikoli videl, poiskal njegov glas. Daleč od doma, daleč od vsega. Iskati sem ga začel na koncu. V filmu sedanjost predstavlja osamljeno dekle v mestu duhov. Preteklost predstavlja spomin navideznega, skoraj magičnega otroštva, skozi moje lastno otroštvo, otroštvo filma, otroštvo mesta Sofija in otroštev iz drugih daljnih in izgubljenih družin. Lahko noč, Sofija ni film o mojem očetu, je film za mojega očeta.

Leonardo Moro

Igrajo: Lucia Telori, Nikolina Yancheva, Domenico Pelini / režija: Leonardo Moro / fotografija: Lorenzo Robusti / izvirna glasba: Dorothy Hayden / montaža: Edvard Tear / zvok: Toshiaki Kobayashi / produkcija: Leonardo Moro, Lorenzo Robusti / BBM film / 2012

O avtorju

Leonardo MoroLeonardo Moro je rojen 31. 12. 1985 v Spoletu v Italiji. O filmu in literaturi piše za različne časopise in revije. Leta 2009 je bil pri založniški hiši Minimum Fax odgovoren za objavo dela ameriškega pisatelja Johna O’Briena. Leta 2012 je ustanovil spletno literarno revijo “Brown Bunny Magazine”, ki je med drugim objavila dela avtorjev Dana Fanteja, Arnona Grunberga, Matthewa Sharpeja in Johna Wraya. “Goodnight, Sofia” je njegov prvi film.
www.goodnightsofia.net | www.brownbunnymagazine.com

Video večer #12

Produkcija: Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Društvo/Galerija Photon, BBM Film
Koordinatorici projekta: Vesna Bukovec, Metka Zupanič

Galerija/društvo Photon
Festival Photonic Moments
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
t: 059 977 907
www.photon.si
www.photonicmoments.net
Odprto: pon.–pet.: od 12.–18. ure

Več informacij


« Nazaj na program Video večer / Video Evening

Comments are closed at this time.