Further Tales from Everywhere

[slovensko]
Video večer / Video Evening #05

In the fifth Video Evening KOLEKTIVA is presenting a selection of videos from the online moving image gallery Outcasting from Cardiff, United Kingdom.

Video večer / Video Evening #05
Further Tales from Everywhere

Tuesday, 24. 5. 2011 at 8 pm
Photon Gallery
Križevniška ul. 10, Ljubljana

Selected by: Michael Cousin (UK)

Participating: Andrew Bucksbarg (US), Bryant Dameron (US), Angelo Picozzi (UK), Richard Powell (UK), Janis Rafailidou (GR/UK), Gregor Rozanski (PL/D), Alysse Stepanian (IR/US), Adam Trowbridge (US)

Follow by Bryant Dameron
Bryant Dameron: Follow, 2008, still

About the selection

The trouble with most films is that there’s always someone directing the action. They edit, they shoot, they point, and they direct us to look, to see a certain thing at a certain time, to hear a sound, to understand some words or some movement. Nothing is wasted, all is significant. There is certainty in this storytelling, always a starting point, always an ending even if they don’t start at the beginning and finish at the end.
When those films come from the ideas of an artist then you’re even less sure where you are and what you should be doing. There is still direction. Still there is shooting, pointing, looking and hearing. But the significance? Where is the significance? It is sometimes absent, behind you, out of shot by miles. Sometimes it is erased or twisted, wrung out to the last drop of meaning. Often it was never there at all. There isn’t a single truth in any of it. Just many truths and lies, many facts and fictions, mixed together so you don’t know which is which. Even when you think you know and understand based on the evidence of your senses; you don’t really understand a thing do you?
History was never and will never be truly captured on film in all its awful truth. There are only moments, stories of experience, and stories of fantasy. It doesn’t really matter which is which.

About Outcasting

Outcasting

Outcasting is an online moving image gallery founded in 2007 by artist Michael Cousin. Based in Cardiff, this is a voluntary organisation that offers an international platform for practitioners. Artists, filmmakers, animators and documentary makers are selected for screenings of their work in bimonthly Seasons and are then archived on the site. Outcasting also organises screenings in physical environments.

www.outcasting.org

About the curator

Michael Cousin is a moving image artist based in Wales, UK. He is currently a recipient of a Creative Wales Ambassador Award. He is currently producing a series of truthful lies using found footage and archive material.

He is the Founder and curator of Outcasting an online moving image gallery and is currently Freelance Curator at g39 in Cardiff. He is also an Artist Member of the Contemporary Art Society, London and is represented by Mermaid & Monster, Cardiff.

www.michaelcousin.co.uk

Production: Kolektiva Institute
Co-production: Association/Gallery Photon, Outcasting
Sponsor: Center Projekcije

Photon Gallery
Photon Association
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 1 2302071
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Opening time: Mon.-Fri.: 11am – 6pm

More information


Videos from the selection that are avilable online

triumph der abwesenheit from gregor rozanski on Vimeo.


« Back to the Video večer / Video Evening program
Video večer / Video Evening #05

Nadaljevanje zgodb od vsepovsod

Na petem Video večeru bomo predstavili izbor videov iz projekta Outcasting, spletne galerije gibljivih slik iz Cardiffa v Veliki Britaniji.

Video večer / Video Evening #05
Nadaljevanje zgodb od vsepovsod

Torek, 24. 5. 2011 ob 20.00
Galerija Photon

Križevniška ul. 10, Ljubljana

Izbor: Michael Cousin (UK)

Sodelujejo: Andrew Bucksbarg (US), Bryant Dameron (US), Angelo Picozzi (UK), Richard Powell (UK), Janis Rafailidou (GR/UK), Gregor Rozanski (PL/D), Alysse Stepanian (IR/US), Adam Trowbridge (US)

Follow by Bryant Dameron
Bryant Dameron: Follow, 2008, izsek iz videa

O izboru

Težava večine filmov je, da vedno obstaja nekdo, ki usmerja dogajanje. Montira, snema, kaže, usmerja naš pogled, da vidimo določeno stvar ob določenem času, da slišimo zvok, da razumemo nekaj besed ali gibanja. Nič se ne zavrže, vse je pomembno. Tak pripovedni način vsebuje gotovost. Vedno obstaja začetek in konec, tudi če se pripoved ne začne na začetku in konča na koncu.
Kadar pa filmi nastanejo po idejah umentikov, smo manj gotovi, kje smo in kaj naj počnemo. Še vedno obstaja usmerjanje. Še vedno je prisotno snemanje, prikazovanje, gledanje in poslušanje. Toda pomen? Kje je pomen? Včasih je odsoten, je za nami, kilometre stran iz kadra. Včasih je izbrisan ali deformiran, izžet do zadnje kapljice. Pogosto ga sploh nikoli ni bilo. V teh filmih ni zgolj ene resnice. V njih je več resnic in laži, veliko dejstev in fikcije, ki so med seboj pomešani, tako da težko razberemo kaj je kaj. Tudi če misliš, da veš in razumeš na podlagi lastnih čutov, v resnici ne razumeš ničesar, kajne?
Zgodovina nikoli ni bila in nikoli ne bo zares ujeta na film v vsej svoji grozoviti resnici. Obstajajo samo trenutki, zgodbe izkušenj in zgodbe domišljije in sploh ni pomembno, kaj je kaj.

Outcasting

Outcasting je spletna galerija gibljivih slik, ki jo je v Cardiffu leta 2007 ustanovil umetnik Michael Cousin. Je prostovoljna organizacija, ki ponuja mednarodno platformo ustvarjalcem. Izbor umetniških videov, filmov, animacij in dokumentarcev se predvaja v okviru dvomesečnega programa Sezone in se nato arhivira na spletni strani. Outcasting organizira tudi projekcije v fizičnem okolju.

www.outcasting.org

O kuratorju

Michael Cousin je videoumetnik iz Walesa v Veliki Britaniji. Je prejemnik nagrade Creative Wales Ambassador Award. Trenutno ustvarja serijo resničnih laži z uporabo najdenih posnetkov in arhivskega gradiva.

Je ustanovitelj in kurator Outcastinga, spletne galerije gibljivih slik in svobodni kurator pri organizaciji g39 v Cardiffu. Je član Contemporary Art Society, London, zastopa ga galerija Mermaid & Monster iz Cardiffa.

www.michaelcousin.co.uk

Produkcija: Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Društvo/Galerija Photon, Outcasting
Sponzor: Center Projekcije

Galerija/društvo Photon
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 1 2302071
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Odprto: pon.-pet.: 11.00–18.00

Več informacij


« Nazaj na program Video večer / Video Evening

Comments are closed at this time.