Contextual Face

[slovensko]

Video večer / Video Evening #03

For the third Video Evening KOLEKTIVA invited artist and curator Evelin Stermitz to prepare a curated selection from ArtFem.TV, her online television programming presenting art and feminism.

Tuesday, 22. 2. 2011 at 7 pm
Photon Gallery
Križevniška ul. 10, Ljubljana

Selected by: Evelin Stermitz (AT/SI)

Participating: Dominique Buchtala (DE), Vesna Bukovec (SI), Ana Grobler (SI), Guerrilla Girls (US), Michelle Handelman (US), Kika Nicolela (BR), Grace Graupe Pillard (US), Angelika Rinnhofer (DE/US), Duba Sambolec (SI/NO), Evelin Stermitz (AT/SI), Alison Williams (ZA), Liana Zanfrisco (IT)

NoHomeVideos© Code II by Duba Sambolec
Duba Sambolec, NoHomeVideos© Code II, 2000, still

About the selection

Various women artists are including their own face as an iconographic object and symbol bearer in their art works, or using the face of others, the former photographic portrait, transcending into the moving image. This video series addresses variant meanings of the woman’s face in a context of women’s issues when embedded in a socio-cultural heritage. The face can be seen as more then a signifier of our cultural norms, in the context of women often foregrounded not only as indicator for individual remembrance, not only associated to cultural norms such as beauty stereotypes, objectification of commodified women in advertisements, and not only as a surface for self-creation when mirroring the self to others, but read as political text and statement in a broader context.

All videos in the selection are part of the online video archive ArtFem.TV.

ArtFem.TV

Total screening time: 00:48:00

About the curator

Evelin Stermitz, lives and works in Austria and Slovenia. She graduated with an M.A. degree in media and new media art from the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana, Slovenia, and is holding a master’s degree in philosophy from media studies. Her works are in the field of media and new media art with the main emphasis on post-structuralist feminist art practices. Evelin Stermitz received grants for the International Summer Art School of the University of Arts in Belgrade, Serbia, and the International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg, Austria, within the media class by VALIE EXPORT. Besides her artistic work, Evelin Stermitz’s research work is focused on women artists in media and new media art. Evelin Stermitz founded ArtFem.TV – Art and Feminism ITV (www.artfem.tv) in the year 2008 and received a special mention for ArtFem.TV at the IX Festival Internacional de la Imagen, University of Caldas, Manizales, Colombia, in the year 2010.
www.evelinstermitz.net
www.artfem.tv

Production: Kolektiva Institute
Co-production: Association/Gallery Photon, Evelin Stermitz (ArtFem.TV)
Project supported by: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Municipality of Ljubljana
Sponsor: Center Projekcije

Photon Gallery
Photon Association
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 1 2302071
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Opening time: Mon.-Fri.: 11am – 6pm

More informationwww.artfem.tv


« Back to the Video večer / Video Evening programObraz v kontekstu

Video večer / Video Evening #03

Na tretji Video večer smo povabili avstrijsko umetnico in kuratorico Evelin Stermitz, da predstavi izbor iz svojega spletnega televizijskega programa ArtFem.TV, posvečenega umetnosti in feminizmu.

Video večer / Video Evening #03
Obraz v kontekstu

Torek, 22. 2. 2011 ob 19.00
Galerija Photon

Križevniška ul. 10, Ljubljana

Izbor: Evelin Stermitz (AT/SI)

Sodelujejo: Dominique Buchtala (DE), Vesna Bukovec (SI), Ana Grobler (SI), Guerrilla Girls (US), Michelle Handelman (US), Kika Nicolela (BR), Grace Graupe Pillard (US), Angelika Rinnhofer (DE/US), Duba Sambolec (SI/NO), Evelin Stermitz (AT/SI), Alison Williams (ZA), Liana Zanfrisco (IT)

NoHomeVideos© Code II by Duba Sambolec
Duba Sambolec, NoHomeVideos© Code II, 2000, still

O izboru

Več umetnic v svoja umetniška dela vključuje lasten obraz kot ikonografski objekt in nosilec simbolov ali pa uporabijo obraz drugih, kot nekdanji fotografski portret, ki prehaja v gibljive slike. Izbor videov obravnava različne pomene ženskega obraza v kontekstu ženskih vprašanj v okviru družbeno-kulturne dediščine. Obraz je mogoče razumeti kot več kot zgolj označevalec naših kulturnih norm. V okviru ženskosti je pogosto v ospredju ne le kot indikator spominjanja posameznice, ne le kot lepotni stereotip, povezan s kulturnimi normami, kot objektivizacija komodificiranja žensk v oglasih, in ne le kot površina za samo-ustvarjanje ob zrcaljenju sebe drugim, temveč kot politična izjava v širšem kontekstu.

Vsi videi vključeni v izbor so del spletnega video arhiva ArtFem.TV.

ArtFem.TV

Skupna dolžina projekcije: 00:48:00

O kuratorici

Evelin Stermitz živi in dela med Avstrijo in Slovenijo. Zaključila je magistrski študij iz novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in magisterij iz medijskih študijev. Njeno umetniško delovanje lahko uvrstimo v polje medijske in novomedijske umetnosti z glavnim poudarkom na poststrukturalističnih feminističnih praksah. Sodelovala je na mednarodni poletni umetniški šoli v organizaciji Univerze v Beogradu in na mednarodni umetniški poletni šoli v Salzburgu, v razredu medijske umetnosti pod vodstvom VALIE EXPORT. Poleg lastne umetniške prakse raziskuje tudi položaj umetnic v okviru medijske in novomedijske umetnosti. Evelin Stermitz je leta 2008 ustanovila ArtFem.TV – Art and Feminism ITV (www.artfem.tv). Za projekt je leta 2010 prejela posebno omembo na devetem mednarodnem festivalu podobe v Kolumbiji (IX Festival Internacional de la Imagen, University of Caldas, Manizales).
www.evelinstermitz.net
www.artfem.tv

Produkcija: Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Društvo/Galerija Photon, Evelin Stermitz (ArtFem.TV)
Projekt podpira: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana
Sponzor: Center Projekcije

Galerija/društvo Photon
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 1 2302071
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Odprto: pon.-pet.: 11.00–18.00

Več informacij


« Nazaj na program Video večer / Video Evening

Comments are closed at this time.