Anja Medved

[slovensko]

Video večer / Video Evening #07

In the seventh Video Evening KOLEKTIVA presents Slovenian director and video artist Anja Medved. At the event we will talk with Anja about her projects and her collaboration with trans border cultural association Kinoatelje based in Gorizia (Italy) and Nova Gorica (Slovenia).
Two of her short films Memory Clinic, SI/IT, 2010, 13’ and Looking Through The Iron Curtain, SI/IT, 2010, 22’ will be screened.

Video večer / Video Evening #07
Anja Medved

Tuesday, 27. 9. 2011 at 8 pm
Photon Gallery
Križevniška ul. 10, Ljubljana

Anja Medved, Looking Through The Iron Curtain
Anja Medved: Looking Through The Iron Curtain, 2010, still

About the artist

Anja MedvedAnja Medved studied theater directing at Academy of Theatre, Radio, Film and TV in Ljubljana, she now investigates the issues that intrigue her in video, documentary film and actions in public space. Her work focuses on probing (historical) memory. Through the personal stories of people living on both sides of the border she explores the complexities of border identities and the constructs of national histories. Creating social interstices she addresses the contradictions of life on the border. She examines the topology of the margin of apparently different realities, which, in the case of her hometown, occupy the same location. She sets the concept of the dramatic device of a play within a play as a possible process of subjectivisation in the specific space of Nova Gorica and Gorizia, which – now that the external borders have been eliminated – finally have a chance to push their internal limits.
Since 1998 she has been active member of Kinoatelje. In collaboration with Nadja Velušček she directed documentary films These Were Not Birds (Niso bile ptice), My Borderline (Moja meja), Town On The Meadow (Mesto na travniku), Binding Memories (Sešivalnica spomina) and Timeless River (Trenutek reke).

About Kinoatelje

KinoateljeKinoatelje was established in 1977 in Gorizia in Italy by film critic, a professor of sociology and Senator of the Italian Republic Darko Bratina. From the beginning its main goal was to promote open society and stimulate cultural dialog between Italy and Slovenia through video and film. Kinoatelje is today active in both sides of the border as a versatile, many-sided centre for intercultural projects. While promoting film culture, it also carries out initiative in audiovisual production, publishing, research and conservation of cultural heritage.

Production: Kolektiva Institute
Co-production: Association/Gallery Photon, Kinoatelje

Photon Gallery
Photon Association
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 59 977 907
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Opening time: Mon.-Fri.: 11am – 6pm

More information


Video avilable online


« Back to the Video večer / Video Evening program
Video večer / Video Evening #07

Anja Medved

Na sedmem Video večeru bomo gostili slovensko filmarko in videastko Anjo Medved in predstavili del njene produkcije ter njeno delovanje v čezmejni (Gorica/Nova Gorica) kulturni organizaciji Kinoatelje.
Zavrteli bomo dva kratka filma: Ordinacija spomina (Corsia dei ricordi), Slovenija/Italija, 2010, 13’ in Pogledi skozi železno zaveso (Sguardi attraverso la cortina di ferro), Slovenia/Italia, 2010, 22’.

Video večer / Video Evening #07
Anja Medved

Torek, 27. 9. 2011 ob 20.00
Galerija Photon

Križevniška ul. 10, Ljubljana

Anja Medved, Pogledi skozi železno zaveso
Anja Medved: Pogledi skozi železno zaveso, 2010, izsek iz videa

O umetnici

Anja MedvedAnja Medved (1969) (1969) je diplomirala iz gledališke režije na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo v Ljubljani. Danes svoja raziskovanja podaja preko videa, dokumentarnih filmov in akcij v javni sferi. Njeno delovanje je usmerjeno v sondiranje (zgodovinskega) spomina. Preko pripovedi ljudi, ki živijo na obeh straneh meje, raziskuje kompleksnosti obmejnih identitet ter konstrukte nacionalnih zgodovin. Ustvarja družbene vmesne prostore in presprašuje protislovja, ki jih odpira življenje na meji. Raziskuje topologijo roba na videz različnih realnosti, ki pa v primeru njenega kraja ležita na istem mestu. Koncept dramaturškega pojma igre v igri, kot možnega procesa subjektivizacije, postavi v konkreten prostor obeh Goric, ki imata končno, po odstranitvi zunanjih, priložnost preizkusiti tudi svoje notranje meje.
V okviru čezmejne kulturne organizacije Kinoatelje s sedežem v Gorici in Novi Gorici vodi večletni projekt ohranjanja spomina Arhiv pozab. V produkciji Kinoatelje sta v tandemu z Nadjo Velušček posneli vrsto dokumentarcev, med drugim Niso letele ptice, Moja Meja, Mesto na travniku, Sešivalnica spomina in Trenutek reke.

O Kinoateljeju

KinoateljeAvdiovizualni in medkulturni center Kinoatelje je leta 1977 nastal v Gorici na pobudo filmskega kritika, profesorja sociologije in senatorja Italijanske republike Darka Bratine, da bi se zavzemal za odprto družbo ter preko filma in videa vzpodbujal dialog med italijanskim in slovenskim kulturnim prostorom. Danes je Kinoatelje z organizacijo medkulturnih projektov prisoten na obeh straneh meje. Poleg promocije filmske kulture, deluje na področju avdiovizualne produkcije, založništva, prireditvene in raziskovalne dejavnosti ter ohranjanja kulturne dediščine.

Produkcija: Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Društvo/Galerija Photon, Kinoatelje

Galerija/društvo Photon
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 59 977 907
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Odprto: pon.-pet.: 11.00–18.00

Več informacij


« Nazaj na program Video večer / Video Evening

Comments are closed at this time.