Ana Čigon

[slovensko]

Video večer / Video Evening #21

At the 21st Video Evening KOLEKTIVA is pleased to presents Slovene artist Ana Čigon. She will show here recent video works dealing with feminist themes. Some of the videos will be publicly screened for the first time.

Video večer / Video Evening #21
Ana Čigon

Wednesday, 25. 3. 2015 at 7 pm
Photon Gallery
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Heroinat by Ana Čigon
Ana Čigon, Heroinat (Pristina, 2015), still

In her videos, which are sometimes made in conjunction with other authors, Ana Čigon raises questions about the historicization and underrepresentation of female artists and other important female figures and their work in the public sphere. In some videos, she expands her exploration of the underrepresentation into other invisible and ignored social groups. Through her work she also encourages reflection on how narrow group of people ever have privileged access to representation in the form of public monuments and other canonised cultural creations.

PROGRAM:

  • Dear Ladies, Thank You (2011), 06:22
  • Dear Ladies, Thank You (2013), 12:37
  • Odkritje mačke v žaklju (The discovery of the cat in a bag) (2014–2015), 08:02
  • Ljubljana City of Women (2013), co-authors: Teja Reba, Leja Jurišić, Barbara Kapelj Osredkar, 09:02
  • Heroinat (Pristina, 2015), 15:41

About the artist

Ana ČigonAna Čigon completed her undergraduate studies in Painting and postgraduate studies in Video at the Ljubljana Academy of Fine Arts and Design. She also received an MA in Interface Cultures in Kunstuniversität Linz in Austria. She mainly works in the areas of video, performance and new media. In her latest art projects, she is dealing with feminist topics, focusing on the issue of underrepresentation of women in art history and art theory, underrepresentation of women in public monuments and the importance of the reevaluation of history of art.

www.anacigon.si

Production: Association/Gallery Photon
Co-production: Kolektiva Institute, Ana Čigon

Photon Gallery
Photon Association
Festival Photonic Moments
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
t: +386 (0)59 977 907
www.photon.si
www.photonicmoments.net

More information


Videos from the screening available online:Video večer / Video Evening #21

Na enaindvajsetem Video večeru bomo gostili slovensko umetnico Ano Čigon. Predstavila bo svojo novejšo produkcijo, v kateri obravnava feministično tematiko. Nekatera dela bodo prvič javno predvajana.

Video večer / Video Evening #21
Ana Čigon

Sreda, 25. 3. 2015, ob 19. uri
Galerija Photon
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Heroinat by Ana Čigon
Ana Čigon, Heroinat (Priština, 2015), izsek iz videa

Ana Čigon v svojih videih, ki občasno nastajajo v sodelovanju z drugimi avtoricami, odpira vprašanja o zgodovinjenju in reprezentaciji umetnic in drugih pomembnih ženskih osebnosti ter njihovega dela v javnem spominu. V nekaterih videih problematiko premajhne javne zastopanosti žensk širi tudi na področja drugih nevidnih in neupoštevanih družbenih skupin. Skozi dela tudi spodbuja refleksijo o tem, kako ozka skupina prebivalstva sploh ima privilegij reprezentacije v obliki javnih spomenikov in v drugih kanoniziranih kulturnih stvaritev.

PROGRAM:

  • Drage dame, hvala (2011), 06:22
  • Drage dame, hvala (2013), 12:37
  • Odkritje mačke v žaklju (2014–2015), 08:02
  • Ljubljana mesto žensk (2013), soavtorice: Teja Reba, Leja Jurišić, Barbara Kapelj Osredkar, 09:02
  • Heroinat (Priština, 2015), 15:41

O umetnici

Ana ČigonAna Čigon je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje zaključila dodiplomski študij slikarstva in podiplomski študij videa. Končala je tudi magistrski študij Interface Cultuers na Kunstuniversitaet Linz v Avstriji. Deluje pretežno na področju videa, performansa in novih medijev. V svojih zadnjih umetniških projektih se ukvarja s feminističnimi tematikami, predvsem z vprašanjem podreprezentiranosti umetnic v umetnostni zgodovini in teoriji, podreprezentiranostjo žensk v javnih spomenikih in s pomenom problematiziranja vzorcev zgodovinjenja umetnosti.

www.anacigon.si

Produkcija: Društvo/Galerija Photon
Koprodukcija: Zavod Kolektiva, Ana Čigon

Galerija/društvo Photon
Festival Photonic Moments
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
t: +386 (0)59 977 907
www.photon.si
www.photonicmoments.net

Več informacij

Comments are closed at this time.