RED: The Gendered Color in Frames

14 May – 11 June 2010
Photon Gallery, Ljubljana

Opening view on 14 May 2010 at 8 p.m.
Curator’s talk on 25 May 2010 at 5 p.m. The talk will be in English language.

Curated by: Evelin Stermitz

Participating artists: Barbara Agreste (IT/UK), Ana Grobler (SLO), Michelle Handelman (USA), Kika Nicolela (BR/USA), Suzy Okamoto (BR/USA), Duba Sambolec (SLO/NOR), Iris Selke (DE), Evelin Stermitz (A/SLO)

Ecstasy Poem by Kika Nicolela
Kika Nicolela, Ecstasy Poem, video still

Red, as a superior color, has gained various meanings in its symbolism during history, culture and religion. In general red is associated with a duality of meanings between life and death, as destructive and dangerous the color is related to aggression but also to vitality and power, to fire as well as to blood and love, and in contrast to this to agony, also associated with devil and hell, prostitution and sexuality. Red can appear as offensive and intrusive, a color of rage and love. Basically red symbolizes strong emotions of profound urges and impulses. In relation to women, this powerful and ingenious color is gendered in various contexts. Aspects of female connotations and narrations of the color red are symbolized in the selected video works.

The woman in a red dress is foregrounded in the work Flux by Kika Nicolela and Suzy Okamoto as well as in Ophelia by Iris Selke, with flowing connotations of sexuality, female power and doom. In Airport Revisited by Duba Sambolec, red is used in a textual structure to centre the self of a woman and of any other group that is underrepresented, oppressed and neglected in social structures and language. Blood is the symbol in the work Rain by Barbara Agreste in context of life and death and in Ana Grobler’s video Superultra, where the theme of menstruation is articulated in a critical perception. In the work Ecstasy Poem by Kika Nicolela, the artist compares two faces of the same woman (actress Liv Ullman) looking at the camera in slow motion. Whereby in one portrait the portrayed woman is young and at the peak of her beauty, in the opposite frame she is already aged. Michelle Handelman visualizes in Folly & Error a performance of two women related together with a red pant as a singular corpus, moving through a landscape of nature in an obscure choreography. The video work Red Velvet by Evelin Stermitz symbolizes abstract connotations of the color red in context of the media itself and its use/abuse of power and sexuality.

Production: Kolektiva Institute
Co-production: Association/Gallery Photon
Project supported by: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo
Sponsor: Center Projekcije

Photon Gallery
Photon Association
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 1 2302071
m: +386 40 168023
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Opening time: Mon.-Fri.: 11am – 2pm / 3pm – 6pmMore informationZavod Kolektiva je producent mednarodne skupinske razstave videa

RDEČA: barva spola v videoizsekih

14. 5.-11. 6. 2010
Galerija Photon, Križevniška 10, 1000 Ljubljana

Otvoritev v petek, 14. 5. 2010 ob 20.00 uri.
Javno vodstvo v torek, 25. 5. 2010 ob 17.00 uri. Po razstavi bo v angleškem jeziku vodila kuratorica Evelin Stremitz.

Kuratorica: Evelin Stermitz

Sodelujoče umetnice: Barbara Agreste (IT/UK), Ana Grobler (SLO), Michelle Handelman (USA), Kika Nicolela (BR/USA), Suzy Okamoto (BR/USA), Duba Sambolec (SLO/NOR), Iris Selke (DE), Evelin Stermitz (A/SLO)

Ecstasy Poem by Kika Nicolela
Kika Nicolela, Ecstasy Poem, videoizsek

Rdeča kot superiorna barva je skozi zgodovino, kulturo in vero pridobila različne pomene v svoji simboliki. Na splošno je z rdečo barvo povezana dvojnost pomenov, ki so razpeti med življenje in smrt. Kot destruktivno in nevarno jo povezujemo z agresivnostjo pa tudi z vitalnostjo in močjo, z ognjem, krvjo in ljubeznijo, pa zopet nasprotno z agonijo, s hudičem in peklom, prostitucijo in spolnostjo. Rdeča se lahko pojavi kot žaljiva in vsiljiva, barva jeze in hkrati ljubezni. V svojem bistvu rdeča simbolizira močna čustva, globoke nagone in impulze. V odnosu do žensk ta močna in premetena barva postane barva spola v okviru različnih kontekstov. V izbranih video delih so predstavljeni simbolni ženski pogledi na različne pomene in predstave o rdeči barvi.

Videa Flux, avtoric Kike Nicolela in Suzy Okamoto, in Ophelia, avtorice Iris Selke, obravnavata žensko v rdeči obleki, ki jo lahko interpretiramo v povezavi s spolnostjo, žensko močjo in pogubo. V videu Airport Revisited Dube Sambolec je rdeča uporabljena v tekstovni strukturi, ki osredišči jaz ženske in katerekoli druge družbene skupine, ki ni dovolj zastopana ali pa je zatirana in spregledana znotraj socialnih struktur in jezika. Video Rain Barbare Agreste obravnava kri kot simbol v kontekstu življenja in smrti. Ana Grobler v videu Superultra s kritično percepcijo artikulira tematiko menstruacije. Kika Nicolela v Ecstasy Poem v počasnem posnetku primerja dva obraza iste ženske (igralke Liv Ullmann), ki hkrati gledata v kamero. V eni polovici kadra je portret mlade ženske, ki je na vrhuncu svoje lepote, v drugi polovici pa na njenem portretu že vidimo sledove staranja. Michelle Handelman v videoperformansu Folly & Error prikaže dve ženski, ki se v skupnih rdečih spodnjicah, kot eno samo telo, gibljeta skozi pokrajino v obskurni koreografiji. Red Velvet, delo Evelin Stermitz, simbolizira abstraktne konotacije rdeče barve v kontekstu samega medija in uporabe/zlorabe moči in seksualnosti.

Produkcija: Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Društvo/galerija Photon
Projekt podpira: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo
Sponzor: Center Projekcije

Galerija Photon
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
T: +386 1 2302071
M: +386 40 168023
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Urnik: pon.-pet.: 11.00 – 14.00 / 15.00 -18.00


Več informacij

Comments are closed at this time.