Bosnia & Herzegovina Video Art: namaTRE.ba Project

29 July – 20 August 2010
Photon Gallery, Ljubljana

Opening view on 29 July 2010 at 8 p.m.

Curated by: Igor Bošnjak

Participating artists: Dragana Andjelić, Igor Bošnjak, Mladen Bundalo, Lana Cmajčanin, Nela Hasanbegović, Nenad Malešević, Miodrag Manojlović, Mladen Miljanović, Borjana Mrdja, Daniel Premec, Dajan Špirić, Bojana Tamindžija

Miodrag Manojlović, Ordinary
Miodrag Manojlović, Ordinary, video still

namaTRE.ba project

Contemporary art scene (especially video art) in Bosnia & Herzegovina is very interesting because it presents and deals with some issues, problems and relations between the past – in terms of politics, ideology and history – and nowadays, the present. Bosnian video art is represented by three different varieties: firstly, there are works that refer to the recent war and posttraumatic elements in society, next, there are works that refer to some universal problems and ideas of media and art, and finally, there are works that refer to questions of personal and social identity. This selection (compilation) of video art is a part of namaTRE.ba 3 video project which is a kind of “other” independent video art scene inside Bosnia & Herzegovina which represents (un)institutional art.

Igor Bošnjak (1981, Sarajevo) is a visual artist and curator, as well as the founder of the international project www.namaTRE.ba. He earned his B.A. at the Academy of fine-arts in Trebinje, his M.A. at the Faculty of Arts in Belgrade. Currently, he is working on a PhD at the Interdisiciplinary Departement at Univesity of Arts in Belgrade on the subject: Theory of Art and Media. In addition, he is an assistant professor at the Academy of Fine Arts in Trebinje on subjects: painting, photography and intermedia. Besides his work as fine-artist, he is intensively dealing with the areas of new media art, experimental film and video. He also works as a freelance theorist and writes for various platforms in the domain of film, video and cyberspace. He participated in numerous solo shows and group exhibitions in BiH and Europe.
Igor Bošnjak CV (pdf)

Videos will be presented in a form of a video projection. Total screening time: 00:57:43

Production: Kolektiva Institute
Co-production: Association/Gallery Photon
Project supported by: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo
Sponsor: Center Projekcije

Photon Gallery
Photon Association
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
t: +386 1 2302071
m: +386 41 258215
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Opening time: Mon.-Fri.: 11am – 2pm / 3pm – 6pmMore informationZavod Kolektiva gosti skupinsko razstavo videa

Videoumetnost Bosne in Hercegovine: projekt namaTRE.ba

29. 7. – 20. 8. 2010
Galerija Photon, Križevniška 10, 1000 Ljubljana

Otvoritev v četrtek, 29. 7. 2010 ob 20.00 uri.

Kurator: Igor Bošnjak

Sodelujoči umetniki: Dragana Andjelić, Igor Bošnjak, Mladen Bundalo, Lana Cmajčanin, Nela Hasanbegović, Nenad Malešević, Miodrag Manojlović, Mladen Miljanović, Borjana Mrdja, Daniel Premec, Dajan Špirić, Bojana Tamindžija

Miodrag Manojlović, Ordinary
Miodrag Manojlović, Ordinary, videoizsek

namaTRE.ba project

Dogajanje v sodobni vizualni umetnosti (predvsem na področju videa) Bosne in Hercegovine je zelo zanimivo. Umetniki obravnavajo in predstavljajo različna vprašanja, probleme in odnose med preteklostjo – v smislu politike, ideologije in zgodovine – in sedanjostjo. Bosansko video umetnost bi lahko razdelili na tri področja: dela, ki obravnavajo nedavno vojno in post-travmatične elemente v družbi, dela, ki se ukvarjajo s splošnimi problemi in idejami v okviru medija in umetnosti, in dela, ki raziskujejo vprašanja osebne in socialne identitete. Pričujoči izbor je del projekta namaTRE.ba 3, nekakšne “druge” neodvisne video scene v Bosni in Hercegovini, ki predstavlja (ne)institucionalno umetnost.

Igor Bošnjak (1981, Sarajevo) je vizualni umetnik in kurator, ustanovitelj mednarodnega projekta www.namaTRE.ba. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Trebinju in magistriral na Univerzi za umetnost v Beogradu. Trenutno pripravlja doktorat na oddelku za interdisciplinarne študije na Univerzi za umetnost v Beogradu na temo teorije umetnosti in medijev. Je docent na Akademiji za likovno umetnost v Trebinju na oddelkih za slikarstvo, fotografijo in intermedijo. Kot umetnik Igor Bošnjak deluje na področju vizualne in novomedijske umetnosti, eksperimentalnega filma in videa. Deluje tudi kot neodvisni teoretik. Za različne medije piše o filmu, videu in kiberprostoru. Predstavil se je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v BiH in po Evropi.
Igor Bošnjak CV (pdf, eng)

Videi bodo predvajani v obliki videoprojekcije. Skupna dolžina: 00:57:43

Produkcija: Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Društvo/galerija Photon
Projekt podpira: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo
Sponzor: Center Projekcije

Galerija Photon
Festival Photonic Moments
Križevniška 10, 1000 Ljubljana
T: +386 1 2302071
M: +386 41 258215
www.photon.si
www.mesecfotografije.si
Urnik: pon.-pet.: 11.00 – 14.00 / 15.00 -18.00


Več informacij

Comments are closed at this time.