31. 08. 2012KOLEKTIVA na 16. Slovenski kiparski razstavi / KOLEKTIVA at 16th Slovene sculpture exhibition

[English version]

Vljudno vabljeni!

16. Slovenska kiparska razstava
6. 9.–27. 10. 2012

Mestna hiša Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Otvoritev: četrtek, 6. 9. 2012, ob 19. uri

Razstavljajo: 3kolektiv (Maša Gala, Eva Kastelic, Katja Felle), Jiŕi Bezlaj, Rok Bogataj, Anže Gallus Petelin, Saška Gruden, Anže Jurkovšek, Meta Kastelic, Boštjan Kavčič, KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič), Nina Koželj, Taja Lojk, Metoda Maj, Jernej Mali, Erik Mavrič, Loris Morosini, Boštjan Novak, Adrijan Praznik, Primož Pugelj, Kristina Rutar, Zoran Srdić Janežič, Nika Špan, Maruša Šuštar, Urška Toman, Dušan Turšič

Samostojna predstavitev lanskoletnega zmagovalca: Viktor Plestenjak

Selektorica in kuratorica razstave: dr. Petja Grafenauer
Organizator: Zavod za kiparstvo

16. Slovenska kiparska razstava

Spremljevalni dogodki

Obiskovalcem bo v času trajanja razstave omogočeno igranje taroka, saj jo bo spremljal katalog v obliki igralnih kart, prvi svoje vrste na svetu, ki ga je oblikoval Vasja Cenčič.

četrtek, 20. 9., ob 18h, Mestna hiša: Vodstvo po razstavi (dr. Petja Grafenauer, kuratorica in kritičarka)

četrtek, 27. 9., ob 18h, Mestna hiša: Okrogla miza Kiparstvo v kontekstu (vodi Ida Hiršenfelder, likovna kritičarka [imena sodelujočih bodo objavljena kasneje])

četrtek, 4. 10., ob 18h, Zatvoritveni performans Zakol (svinje) (3kolektiv: Maša Gala, Eva Kastelic, Katja Felle)

sobota, 13. 10., ob 10h, Zavod za kiparstvo, Križevniška ulica 2: Kiparska delavnica za najmlajše (Polona Štebe, umetnostna zgodovinarka in Anja Müller, vzgojiteljica predšolskih otrok).

četrtek, 18. 10., ob 18h, Zavod za kiparstvo, Križevniška ulica 2: Vodena delavnica učenja in igranja taroka z nagradami (Janez Družina, etnolog).

O razstavi

Produkcijski pogoji za izvedbo razstave so iz leta v leto negotovi in sredstva, ki določajo razmerje med zasnovo in izvedbo, so tako omejena, da avtorjem ni moč izplačati niti razstavnin. Želena možnost produkcije razstave in koprodukcije nekaterih del je letos odvisna od kreativnosti, prilagodljivosti, iznajdljivosti in angažmaja posameznega avtorja in tistih posameznikov, ki smo sodelovali pri realizaciji razstave.

Izmed petdesetih prispelih prijav je selektorica in kuratorica razstave, dr. Petja Grafenauer, izbrala štiriindvajset avtorjev. Ekonomski pogoji so vplivali na izbor koncepta, saj bi bilo »v trenutni, kulturi nenaklonjeni situaciji, od avtorjev zahtevati, da v neprimernih produkcijskihpogojih ustvarijo delo na ozko razpisano temo, še bolj omejujoče kot navadno. V okvire razpisa zato sodijo dela, ki na kakršenkoli način tematizirajo in vključujejo kip, kiparstvo, kiparja, slovensko kiparstvo, kiparstvo v Sloveniji, razstavo, kiparsko razstavo ali Slovensko kiparsko razstavo.« Odprti koncept je sprejel dela s kritično pozicijo avtorjev do položaja, v katerem se je znašla njihova praksa in zavedanje/ kritiko nezavidljive družbene situacije, v kateri se je znašel mali človek. Na razstavi pa so prikazana tudi tista dela, s katerimi kiparji razvijajo ali vztrajajo pri osebnih avtorskih pozicijah. Razstavljena dela pričajo o živahni in raznoliki kiparski praksi, o njenem kontekstu, o vztrajnosti srednje in spodbudni aktivnosti mlajše generacije.

Obvestilo za javnost (pdf)
Katalog (pdf)
Kuratorsko besedilo Petje Grafenauer (pdf)


Skupina KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič) se na razstavi predstavlja z delom Izgubljeno v komunikaciji (žlebne cevi, 2010-, spremenljive mere).

KOLEKTIVA, Izgubljeno v komunikaciji
KOLEKTIVA, Izgubljeno v komunikaciji, postavitev na razstavi E-motion to cohabit,
Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti, Verona, 2010

Izgubljeno v komunikaciji je fleksibilna skulptura, sestavljena iz prepletajočih se žlebnih cevi, pobarvanih v žive barve, ki kaotično zasedajo galerijski ali zunanji prostor. Zavitost skulpture
simbolizira težave v komunikaciji, ki zaradi različnih dejavnikov (predvsem psihološke narave) nikoli ni enostavna in linearna, ampak vedno vsebuje določene odklone in ovinke, zaradi katerih je komuniciranje kompleksno in včasih tudi neuspešno.

O KOLEKTIVI

Za delo skupine KOLEKTIVA je značilno raziskovanje različnih aspektov komunikacije, medosebnih odnosov in vsakdanjega življenja. V svojih projektih združujejo zanimanje za intimne zgodbe posameznikov, kar je po eni strani blizu pripovedovanju zgodb (“storytelling”), po drugi strani pa se spogledujejo z voajerstvom. Kot skupina se odzivajo na “trenutne situacije”, kar pomeni, da je v izhodišču njihovih projektov odziv na okolico, v kateri se znajdejo. Umetnice večkrat sodelujejo z različno publiko. Posameznike, mimoidoče ali določene interesne skupine povabijo k sodelovanju in jih vključijo v svoje projekte kot izvor ali enakovredne partnerje. Avtorice dojemajo ustvarjalni proces kot preplet domišljije, pogajanj, izmenjave in sodelovanja.

Vesna Bukovec, Lada Cerar in Metka Zupanič so v desetih letih skupnega delovanja pripravile več samostojnih razstav in sodelovale na mnogih mednarodnih skupinskih razstavah v Atenah, Nottinghamu, Ljubljani, Celju, Mariboru, Zagrebu, Sarajevu, na Dunaju, v Gradcu, Berlinu, Varšavi, Rimu, Veroni, Benetkah in na Ptuju. Vse tri umetnice delujejo tudi kot uspešne samostojne avtorice. V okviru Zavoda Kolektiva in v sodelovanju z ljubljansko galerijo Photon Metka Zupanič in Vesna Bukovec pripravljata projekcije in razstave sodobne mednarodne video umetnosti.16th Slovene sculpture exhibition

September 6–Ocotber 27, 2012
Ljubljana Town Hall, Mestni trg 1, Ljubljana
Opening: Thursday, September 6, 2012, at 7 pm

Exhibiting artists: 3kolektiv (Maša Gala, Eva Kastelic, Katja Felle), Jiŕi Bezlaj, Rok Bogataj, Anže Gallus Petelin, Saška Gruden, Anže Jurkovšek, Meta Kastelic, Boštjan Kavčič, KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič), Nina Koželj, Taja Lojk, Metoda Maj, Jernej Mali, Erik Mavrič, Loris Morosini, Boštjan Novak, Adrijan Praznik, Primož Pugelj, Kristina Rutar, Zoran Srdić Janežič, Nika Špan, Maruša Šuštar, Urška Toman and Dušan Turšič

Special solo presentation of last year’s winner: Viktor Plestenjak

Selector: Petja Grafenauer
Organiser: Sculpture Association

16. Slovenska kiparska razstava

About the exhibition

From the fifty received works the exhibition selector and curator dr. Petja Grafenauer selected twenty four artists. The economic conditions influenced the selection as well as the concept of the exhibition, for in the “current unfavourable situation in which culture has found itself, it would be even more restricting than usual to demand from the artists to create a work on a narrowly defined theme in these poor production conditions. The tender therefore included all works that deal with or include sculptures, sculpting, sculptors, Slovene sculpture, sculpture in Slovenia, exhibition, sculpture exhibition or Slovene sculpture exhibition.”

This open concept accepted works by artists with a critical stance towards the position in which their field has found itself and who are aware and critical of the unfavourable situation of the little people. The exhibition will also present works that show development or persistence in personal artistic positions. The exhibited works indicate a lively and diverse sculpting practice, its context, persistence of the middle generation and encouraging activities of the younger generation.

More info
Catalogue (pdf)
Curatorial text by Petja Grafenauer (pdf, in Slovene only)


KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič) will participate with the installation Lost in Communication (metal pipes, 2010-, various dimensions).

KOLEKTIVA, Lost in Communication
KOLEKTIVA, Lost in Communication, installation at the exhibition E-motion to cohabit,
Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti, Verona, 2010

Lost in Communication is a flexible sculpture composed of intertwined groove pipes painted in vivid colors. The installation chaotically occupies indoor or outdoor gallery space. The sculpture symbolizes the difficulties of interpersonal communication, caused by various (mostly psychological) factors. Communication is never simple end linear. In most cases it contains certain deviations and detours which make it a complex and sometimes even unsuccessful endeavor.

About KOLEKTIVA

KOLEKTIVA’s work is based on research of various aspects of communication, inter-personal relationships, and everyday life. In their projects they search for all kinds of personal stories and are interested in both storytelling and voyeurism at the same time. As a group they create projects in response to given situations. They frequently collaborate with the public. They invite different individuals, passersby or specially targeted groups to collaborate and they include them in their projects as a source or co-authors of the work. The artists understand the process of art making as a mixture of imagination, negotiation, exchange and cooperation.
In ten years of collaboration Vesna Bukovec, Lada Cerar and Metka Zupanič presented their group works in several solo exhibitions and participated in significant international group shows in Slovenia and Europe. Besides working in KOLEKTIVA all three authors work as successful solo artists. Metka Zupanič and Vesna Bukovec also curate video screenings and exhibitions of international contemporary video art in collaboration with the Photon Gallery.


Exhibition view

KOLEKTIVA, Lost in Communication, 16th Slovene sculpture exhibition, Ljubljana Town Hall, 2012

KOLEKTIVA, Lost in Communication, 16th Slovene sculpture exhibition, Ljubljana Town Hall, 2012

KOLEKTIVA, Lost in Communication, 16th Slovene sculpture exhibition, Ljubljana Town Hall, 2012

KOLEKTIVA, Lost in Communication, 16th Slovene sculpture exhibition, Ljubljana Town Hall, 2012