9. 04. 2014Exhibition City Perspectives in Vienna / Razstava Perspektive mest na Dunaju

[slovensko]

Video Special Place in the City – Graz by KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič) is part of the exhibition City Perspectives.

City Perspectives
April 15 – June 14, 2014
Photon Gallery, Vienna
Opening: Tuesday, April 15, 2014 at 7 pm

Artists: Bojan Salaj, Branko Cvetkovič, Tomaž Gregorič, Tanja Lažetić & Dejan Habicht, Zmago Lenardič & Jasna Hribernik, KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič), Polonca Lovšin, Anja Medved

Curated by: Dejan Sluga (photography), Vesna Bukovec & Metka Zupanič (video)


Photo by Tomaž Gregorič

The City Perspectives exhibition presents works by Slovenian artists and deals with specific phenomena of the contemporary urban environment through photography and video. The photographic part of the exhibition includes works of five artists and shows us through different layers of the city of Ljubljana in order to point out on the constant urbanization processes or status modification of individual buildings and public spaces. Whereas, five conceptual video projects by mid-career artists explore the perception of urban realities of the city through their personal stories and intimate experiences.

Invitation (pdf)
Catalogue (pdf)

Photon Gallery is announcing the opening of a new space in Vienna

After ten years of activity in Slovenia Photon Gallery was also registered in Vienna in 2012. Since May 2013 they have established a regular gallery in Vienna, and with the exhibition City Perspectives they are moving to a new location in the growing cultural center AnkerBrotFabrik, where several renowned galleries already opened in last year.

Photon Gallery
Absberggasse 27
1100 Wien
www.photongallery.at
info@photongallery.at
Gallery hours: Tuesday-Saturday 12 – 6 pm

More info:Video Special Place in the City – Graz skupine KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič) je vključen v razstavo Perspektive mest.

Perspektive mest
15. 4.–14. 6. 2014
Photon Gallery, Dunaj
Otvoritev: torek, 15. 4. 2014, ob 19. uri

Umetniki: Bojan Salaj, Branko Cvetkovič, Tomaž Gregorič, Tanja Lažetić & Dejan Habicht, Zmago Lenardič & Jasna Hribernik, KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič), Polonca Lovšin, Anja Medved

Kustosi: Dejan Sluga (fotogragija), Vesna Bukovec & Metka Zupanič (video)


Fotografija: Tomaž Gregorič

Z razstavnim projektom Perspektive mest predstavljamo izbor slovenskih avtorjev, ki so tematizirali določene fenomene sodobnih urbanih okolij v medijih fotografije in videa, ki jih sicer uporabljajo za ustvarjanje na področju sodobne vizualne umetnosti. Kuratorska ekipa je zastavila vprašanja o različnih pogledih na vloge in pomene urbanih prostorov v širšem antropološkem smislu, vendar ni zaobšla specifičnega ikonografskega konteksta, ki upošteva zgodovinski čas in ideološko umeščenost. S fotografskimi podobami z razstave prehajamo skozi različne arhitekturno-urbanistične plasti nekega določenega mesta (Ljubljane), po drugi strani pa nas video dela soočajo s vprašanji, ki se postavljajo predvsem prebivalcem srednjeevropskih mest z njihovo specifično zgodovino, kulturo in tradicijo. Nenazadnje pa projekt opozarja na določene avtorske pozicije, s katerih delujejo izbrani avtorji predvsem srednje generacije.

Invitation (pdf)
Catalogue (pdf)

Otvoritev novega prostora Galerije Photon na Dunaju

Galerija Photon je po desetih letih delovanja v Sloveniji leta 2012 registrirala dejavnost tudi na Dunaju, kjer so z različnimi avstrijskimi partnerji pogosto sodelovali že v preteklosti. Od maja 2013 imajo na Dunaju organizirano redno galerijsko dejavnost, z razstavo Perspektive mest pa se selijo na novo lokacijo, v rastoči kulturni center AnkerBrotFabrik, kjer že deluje kar nekaj priznanih galerij.

Photon Gallery
Absberggasse 27
1100 Wien
www.photongallery.at
info@photongallery.at
Odprto: torek-sobota, 12.00-18.00

Več informacij: