Urban Stories

[slovensko]

STUDENT PRODUCTIONS

Urban Stories

Participating students: Ana Bahor (SI), Matjaž Bajc (SI), Denis Barbić (HR), Mark Bizilj (SI), Francesco Cartigheddu (IT), Jaka Čurlič (SI), Urška Djukić (SI), Alexia Eberl (GE), Renata Fugošić (HR), Sara Ghiani (IT), Dominik Grdić (HR), Ester Ivakič (SI), Klavdij Juvan (SI), Simon Klembas (SI), Gregor Kocjančič (SI), Filip Košnik (SI), Tina Krajnc (SI), Gaja L. Kutnjak (SI), Teotim Logar Zorn (SI), Jasmina Lozar (SI), Špela Lutman (SI), Eva Mastnak (SI), Peter Mišic (SI), Gregor Mörth (AT), Saša Mrak (SI), Katja Munda Rakar (SI), Dylan Mundy Clowry (IR), Iva Musović (SR), Mateja Nikolić (SI), Monika Rusak (HR), Pila Rusjan (SI), Claudia Spinelli (IT), Cornelia Steiner (AT), Ivan Umer (SI), Gašper Uršič (SI), Valérie Wolf Gang (SI)

Selected by: Rene Rusjan (SI)
Production: University of Nova Gorica, School of Arts, 2014
Duration: 1h 6min
Venues: Kino Šiška (Komuna), Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana & ZRC Atrium, Novi trg 2, Ljubljana

Screening dates & times:
Thursday, 5 June 2014, at 5.00 pm (Kino Šiška)
Friday, 6 June 2014, at 1.30 pm (Kino Šiška)
Saturday, 7 June 2014, at 12.00 pm (Kino Šiška)
Saturday, 7 June 2014, at 8.00 pm (ZRC Atrium)

Talk:
Rene Rusjan: Presentation of the University of Nova Gorica, School of Arts program
Saturday, 7 June 2014, at 7.30 pm, Atrij ZRC

Jaka Čurlič, Monica V.
Jaka Čurlič, Monica V., 2014, still

About the selection

The School of Arts in the University of Nova Gorica was located in Ljubljana until 2012, and is successor to the Famul Stuart School of Applied Arts. The school is now completing a second academic year in its current location in Nova Gorica. With additional new premises in Gorizia, Italy, it successfully participates in the cultural life of both border cities.

The festival selection includes short works by different generations dealing with the city and the history. The introduction comprises a number of short films produced at First Pass (Prva podaja), a 48-hour workshop that marks the beginning of the new academic year; every year the new intake of students, mixed into different inter-generational combinations, walks through the city and whilst getting acquainted also produce their first group works. This is followed by three intimate portraits of urban dwellers and then we go back to the city through the eyes and actions of a group of graduate former students who take us from Ljubljana and Gorizia to London and São Paulo, or Singapore. Last, but not least, is a documentary omnibus Ghetto, presenting the world’s oldest ghetto; a small piece of the world in close proximity – indeed it is the actual place where the term originates.

Most of the films were produced by the School of Arts in the University of Nova Gorica, whilst some are a co-production with the Famul Stuart School of Applied Arts and the FamulVideoLab. The Ghetto omnibus was produced at the international workshop of documentary film in Venice, which was the last of three editions of the Hidden Live(r)s of Venice project, with participation of students from three partner universities from Austria, Croatia and Italy.

Rene Rusjan

Screening list

Individual authors
Jaka Čurlič (SI), Monica V, 5’50”
Gaja L. Kutnjak (SI), Since 1912, 6’13”
Jasmina Lozar (SI), Samo Mrak,
Pila Rusjan (SI), Elisa 5, 4’50”
Pila Rusjan (SI) / Tina Krajnc (SI), News Recycled, 1’04”
Valérie Wolf Gang (SI), , 2’31”
Valérie Wolf Gang (SI), Freedom 2.0, 3’27”

Frist Pass (Prva podaja)
Mark Bizilj (SI) / Ivan Umer (SI) / Simon Klembas (SI) / Klavdij Juvan (SI) / Eva Mastnak (SI), Tanto Fa, 0’42”
Matjaž Bajc (SI) / Filip Košnik (SI) / Gregor Kocjančič (SI) / Špela Lutman (SI) / Ana Bahor (SI), A sign, that the steak is alive (Znak, da je zrezek živ), 3’22”
Saša Mrak (SI) / Teotim Logar Zorn (SI) / Mateja Nikolić (SI) / Ester Ivakič (SI) / Katja Munda Rakar (SI), Momentum, 1’09”

HiloVv, Stories of the Ghetto
Urška Djukić (SI) / Peter Mišic (SI)/ Gregor Mörth (AT), Shaul | Rami, 9’00”
Jasmina Lozar (SI) / Jaka Čurlič (SI) / Francesco Cartigheddu (IT), Lorenzo, 4’08”
Denis Barbić (HR) / Alexia Eberl (GE) / Dylan Mundy Clowry (IR), David, 3’02”
Katja Munda Rakar (SI) / Jaka Čurlič (SI) / Claudia Spinelli (IT), Davide, 2’35”
Renata Fugošić (HR) / Sara Ghiani (IT) / Monika Rusak (HR) / Cornelia Steiner (AT), Karol, 3’23”
Dominik Grdić (HR) / Iva Musović (SR) / Gašper Uršič (SI), Živa, 6’03”

About the School of Arts

University of Nova Gorica School of Arts

 
The School of Arts of the University of Nova Gorica is a young and dynamic school offering up-to-date studies with regard to teaching methods as well as teaching staff. In fostering their students’ development, they pursue a personal approach, support e-learning, are intermedia friendly, and practice interdisciplinary cooperation.

vsu.ung.si/en

About the selector

Rene Rusjan is the programme director at School of Arts and the coauthor of the Digital Arts and Practices study programme, lead mentor of the Contemporary Art Practices Module, and mentor in the fields of visual art and sculpture. Rene Rusjan is co-founder of the Galerija GT Cultural Association and the Famul Stuart School of Applied Arts. As an author she is active in contemporary art; the broad scope of her activities encompasses educational work in the fields of sculpture and contemporary art practices, from visual, intermedia, and performing arts, to theatrical set design, curating exhibitions, and complex art projects. In 1987, she graduated in Sculpture from the Academy of Fine Arts in Ljubljana.

Video in Progress 5: Reflecitions of the Past

Producer: Kolektiva Institute
Coproducer: Photon Gallery/Association
Partners: CUK Kino Šiška, Lowave (Paris), Magmart|video under volcano (Napoli), University of Nova Gorica / School of Arts
Festival is supported by: Municipality of Ljubljana, Department for Culture and Research Activities

Video in Progress 5 is part of the Photonic Moments – Month of Photography festival.ŠTUDENTSKA PRODUKCIJA

Urbane zgodbe

Sodelujoči študenti: Ana Bahor (SI), Matjaž Bajc (SI), Denis Barbić (HR), Mark Bizilj (SI), Francesco Cartigheddu (IT), Jaka Čurlič (SI), Urška Djukić (SI), Alexia Eberl (GE), Renata Fugošić (HR), Sara Ghiani (IT), Dominik Grdić (HR), Ester Ivakič (SI), Klavdij Juvan (SI), Simon Klembas (SI), Gregor Kocjančič (SI), Filip Košnik (SI), Tina Krajnc (SI), Gaja L. Kutnjak (SI), Teotim Logar Zorn (SI), Jasmina Lozar (SI), Špela Lutman (SI), Eva Mastnak (SI), Peter Mišic (SI), Gregor Mörth (AT), Saša Mrak (SI), Katja Munda Rakar (SI), Dylan Mundy Clowry (IR), Iva Musović (SR), Mateja Nikolić (SI), Monika Rusak (HR), Pila Rusjan (SI), Claudia Spinelli (IT), Cornelia Steiner (AT), Ivan Umer (SI), Gašper Uršič (SI), Valérie Wolf Gang (SI)

Izbor: Rene Rusjan (SI)
Produkcija: Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost, 2014
Trajanje: 1h 6min
Prizorišči: Kino Šiška (Komuna), Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana & Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Urnik predvajanja:
četrtek, 5. junij 2014, ob 17.00 (Kino Šiška)
petek, 6. junij 2014, ob 13.30 (Kino Šiška)
sobota, 7. junij 2014, ob 12.00 (Kino Šiška)
sobota, 7. junij 2014, ob 20.00 (Atrij ZRC)

Predstavitev:
Rene Rusjan: Predstavitev programa Visoke šole za umetnost, Univerze v Novi Gorici
Sobota, 7. junij 2014, ob 19.30, Atrij ZRC

Jaka Čurlič, Monica V.
Jaka Čurlič, Monica V., 2014, izsek iz videa

O izboru

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici (UNG VŠU) je nastala kot naslednica Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart in je do leta 2012 delovala v Ljubljani. Sedaj zaključuje že drugo študijsko leto na goriški lokaciji: nove prostore ima v Stari Gorici, kjer se lepo povezuje s kulturnim življenjem obeh mest ob meji.

Za festival smo pripravili izbor kratkih del iz različnih generacij, ki se ukvarjajo z mestom ali zgodovino. V prvi del nas uvede nekaj kratkih filmčkov, narejenih na Prvi podaji, 48-urni delavnici, ki študente vsako leto pospremi v nov začetek – v vsakokrat novih medgeneracijskih kombinacijah, sprehodih po mestu in ob medsebojnem spoznavanju naredijo prva skupna dela. Sledijo trije intimni portreti oseb z urbano življenjsko izkušnjo, za njimi pa se zopet podamo v mesto, in sicer skozi oči in akcijo nekaterih nekdanjih študentk programa prve stopnje, ki nas iz Ljubljane in Gorice popeljejo v London, Sao Paulo in Singapur. Program zaključuje dokumentarni omnibus Ghetto, ki nam predstavi najstarejši geto na svetu, mali košček sveta v naši bližini, od koder izhaja to poimenovanje.

Večina filmov je nastala v produkciji UNG VŠU, nekateri v koprodukciji s Šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart in FamulVideoLabom. Omnibus Ghetto je nastal na mednarodni delavnici dokumentarnega filma v Benetkah, zadnji od treh edicij projekta Hidden Live(r)s of Venice, kjer so sodelovali tudi študentje treh partnerskih univerz iz Avstrije, Hrvaške in Italije.

Rene Rusjan

Seznam predvajanjih del

Posamezni avtorji
Jaka Čurlič (SI), Monica V, 5’50”
Gaja L. Kutnjak (SI), Od 1912 (Since 1912), 6’13”
Jasmina Lozar (SI), Samo Mrak,
Pila Rusjan (SI), Elisa 5, 4’50”
Pila Rusjan (SI) / Tina Krajnc (SI), Reciklirane novice (News Recycled), 1’04”
Valérie Wolf Gang (SI), Lucidne sanje v mehaničnem svetu (Lucid dreams in a mechanical world), 2’31”
Valérie Wolf Gang (SI), Svoboda 2.0 (Freedom 2.0), 3’27”

Prva podaja
Mark Bizilj (SI) / Ivan Umer (SI) / Simon Klembas (SI) / Klavdij Juvan (SI) / Eva Mastnak (SI), Tanto Fa, 0’42”
Matjaž Bajc (SI) / Filip Košnik (SI) / Gregor Kocjančič (SI) / Špela Lutman (SI) / Ana Bahor (SI), Znak, da je zrezek živ, 3’22”
Saša Mrak (SI) / Teotim Logar Zorn (SI) / Mateja Nikolić (SI) / Ester Ivakič (SI) / Katja Munda Rakar (SI), Momentum, 1’09”

HiloVv, Stories of the Ghetto
Urška Djukić (SI) / Peter Mišic (SI)/ Gregor Mörth (AT), Shaul | Rami, 9’00”
Jasmina Lozar (SI) / Jaka Čurlič (SI) / Francesco Cartigheddu (IT), Lorenzo, 4’08”
Denis Barbić (HR) / Alexia Eberl (GE) / Dylan Mundy Clowry (IR), David, 3’02”
Katja Munda Rakar (SI) / Jaka Čurlič (SI) / Claudia Spinelli (IT), Davide, 2’35”
Renata Fugošić (HR) / Sara Ghiani (IT) / Monika Rusak (HR) / Cornelia Steiner (AT), Karol, 3’23”
Dominik Grdić (HR) / Iva Musović (SR) / Gašper Uršič (SI), Živa, 6’03”

O Visoki šoli za umetnost

Univerza v Novi Gorici Visoka šola za umetnost

 

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici je mlada in dinamična šola, ki podpira razvoj študentov, nudi sodoben študij tako z metodami in orodji učenja kakor tudi z izbiro vsebin in mentorjev. Prisega na oseben pristop, podpira e-učenje, je intermedijsko naravnana in udejanja interdisciplinarno sodelovanje.

vsu.ung.si

O selektorici

Rene Rusjan je programska direktorica Visoke šole za umetnost in soavtorica študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse, vodilna mentorica modula Sodobne umetniške prakse ter strokovna mentorica na področju vizualnih umetnosti in kiparstva. Rene Rusjan je soustanoviteljica Kulturnega društva Galerija GT in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Kot samostojna umetnica deluje na polju sodobnih umetnosti, njeno široko področje delovanja pa se poleg pedagoške dejavnosti na področjih kiparstva in sodobnih umetniških praks razteza od vizualne, intermedijske in uprizoritvene umetnosti, scenografije, oblikovanja do koncipiranja in kuriranja razstav ter kompleksnejših umetniških projektov v širokih avtorskih zasedbah. Diplomirala je leta 1987 na oddelku za kiparstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani.

Video in Progress 5: Odsevi preteklosti

Producent: Zavod Kolektiva
Koproducent: Galerija Photon
Partnerji: CUK Kino Šiška, Lowave (Paris), Magmart|video under volcano (Napoli), Univerza v Novi Gorici / Visoka šola za umetnost
Festival podpira: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

Video in Progress 5 je del festivala Fotoničini trenutki – Mesec fotografije.

Comments are closed at this time.