Press material

Sporočilo za medije

Video in Progress 5: Odsevi preteklosti (dokument MS Word)


Images / Slike

Video in Progress 5: Odsevi preteklosti / Reflections of the Past

VIP 5 banner

VIP 5 main

Main Selection: Appropriating History / Glavna selekcija: Prilaščanje zgodovine

Aleksandra Domanović: Turbo Sculpture (2010-2013)

Aleksandra Domanović

Iva Kontić: Mechanical Dream (2011)

Iva Kontić

Artist in Focus / Umetnica v fokusu: Anja Medved

Portrait / Portret

Anja Medved

Anja Medved & Nadja Velušček: Mesto na travniku / Town in a Meadow, 2004

Mesto na travniku

Guest Selection: 100×100=900 / Gostujoča selekcija: 100×100=900

Emilio Rizzo: Tales (1957), 2013

Emilio Rizzo

Francesca Fini: White Noise (1965), 2013

Francesca Fini

Guest Selection: The African Time Machine / Gostujoča selekcija: Afriški časovni stroj

Aryan Kaganof, Society of the Spectacle, 2011

Aryan Kaganof

Neil Beloufa, Kempinski, 2007

Neil Beloufa

Student Productions / Študentska produkcija
University of Nova Gorica, School of Arts / Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost

Jaka Čurlič: Monica V., 2014

Jaka Curlic

Jasmina Lozar: Samo Mrak (2014)

Jasmina Lozar


Kontaktni osebi / Contact persons:

Vesna Bukovec, tel.: +386 (0)41 258 215
Metka Zupanič, tel.: +386 (0)40 168 014
www.kolektiva.org | kolektiva@gmail.com

Comments are closed at this time.