Video in Progress 4

[slovensko]

Kolektiva Institute and Photon Gallery are announcing international video festival:

Video in Progress 4: Feelings of Distress

November 8 – 27, 2011, Ljubljana, Slovenia

Video in Progress 4

Venues: Photon Gallery, Vžigalica Gallery, Kinodvor

Artists: Alice Anderson (FR/UK), Nika Autor (SI), Ashish Avikunthak (IN/US), Ana Čigon (SI), Aldo Giannotti (IT/AT), Laila Hotait (ES/LB), Tomaž Furlan (SI), Ana Grobler (SI), Maja Hodošček (SI), Maša Jazbec (SI), Marylène Negro (FR), Junho Oh (KR), Špela Pavli (SI), Ezzam Rahman (SG), Tulapop Saenjaroen (TH), Joshua & Zachary Sandler (US), Alexander Schellow (DE/FR), Guli Silberstein (IL/UK), Nataša Skušek (SI), Sašo Vrabič (SI)

Curators: Metka Zupanič (SI), Vesna Bukovec (SI), Silke Schmickl (DE/FR), Masayo Kajimura (JP/DE), Stéphane Gérard (FR)


Video in Progress – a joint project involving the Kolektiva Institute and Photon Gallery in which we present Slovenian and international video art – has grown into a festival. In this fourth edition we will present three exhibitions and a cinema screening. This year’s theme – feelings of distress – covers a wide range of emotions such as sadness, depression, fear and grief, as well as pain and suffering in general. In our lives we face pain and suffering of varying intensity every day. Suffering has been a longstanding theme in the iconology of art, and the romantic notion of the suffering artist is still not forgotten. Pain and suffering are no longer common motifs in contemporary art; however, when they do occur, artists tend to deal with them in various ways, and mostly from their own experience of life. The festival offers insight into approaches to the subject of pain by contemporary young artists.


PROGRAM
Free entrance to all events

Photon

Photon Gallery
Križevniška ulica 10, Ljubljana
November 8-25, 2011
Opening view: Monday, November 7, 2011 at 7 pm

Joshua and Zachary SandlerJoshua & Zachary Sandler (US)
This Is Going To Be Difficult
Solo exhibition
Curated by: Vesna Bukovec, Metka Zupanič (KOLEKTIVA)

Aldo GiannottiAldo Giannotti (IT/AT)
Explosions in the Sky
Solo exhibition
Curated by: Vesna Bukovec, Metka Zupanič (KOLEKTIVA)

Photon

Photon Gallery
Križevniška ulica 10, Ljubljana
Tuesday, November 8, 2011 at 5 pm

Aldo Giannotti, Joshua Sandler, Zachary SandlerArtist talk
Aldo Giannotti (IT/AT)
Joshua & Zachary Sandler (US)
Vžigalica

Vžigalica Gallery
Trg francoske revolucije 7, Ljubljana
November 15-20, 2011
Opening view: Monday, November 14, 2011 at 7 pm

Pain with the Thousand TeethPain with the Thousand Teeth
Presence of Pain and Inadequacy in Video Works of Young Slovenian Artists
Group exhibition
Artists: Nika Autor, Ana Čigon, Tomaž Furlan, Ana Grobler, Maja Hodošček, Maša Jazbec, Špela Pavli, Nataša Skušek, Sašo Vrabič
Curated by: Vesna Bukovec, Metka Zupanič (KOLEKTIVA)
Kinodvor

Kinodvor
Kolodvorska 13, Ljubljana
November 21-27, 2011
Premiere: Monday, November 21, 2011 at 6 pm (Dvorana / Hall)
Screenings every day at 9 pm (Mala dvorana / Small Hall)

Human Frames: PainPain
Screening, 70′ 49”
Artists: Alice Anderson (FR/UK), Ashish Avikunthak (IN/US), Laila Hotait (ES/LB), Marylène Negro (FR), Junho Oh (KR), Ezzam Rahman (SG), Tulapop Saenjaroen (TH), Alexander Schellow (DE/FR), Guli Silberstein (IL/UK)
Curated by: Silke Schmickl (DE/FR), Masayo Kajimura (JP/DE), Stéphane Gérard (FR)
The selection is part of the “Human Frames” program by Lowave, Paris-based film and curator label.

PRESS material

Festival photos

Flyer (pdf)

Catalogue (pdf)

Watch video reportage of the VIP4 by Mirjana Batinić on Artyčok.TV:

Contact persons:
Metka Zupanič, Kolektiva Institute, tel.: +386 (0)40 168 014
Vesna Bukovec, Kolektiva Institute, tel.: +386 (0)41 258 215
www.kolektiva.org | kolektiva@gmail.com
Dejan Sluga, Photon Gallery, tel.: +386 (0)40 168 023
www.photon.si | info@photon.si


Producer:

Kolektiva Institute

Coproducer:

Photon Gallery

Partners:

Vžigalica Gallery
Museum and Galleries of Ljubljana

Kinodvor

Lowave
Human Frames
Asia-Europe Foundation
European UnionASEF’s contribution is with the financial support of the European Commission. The views expressed herein are in no way taken to reflect the official opinion or position of the European Commision, the Asia-Europe Foundation or ASEF’s partner Organisation.
Festival is supported by:

Municipality of Ljubljana, Department for Culture and Research Activities
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia
Media partner:

Radio Študent

Sponsor:

Center Projekcije

Thanks:

SCCA-Ljubljana
Škuc GalleryZavod Kolektiva in galerija Photon napovedujeta mednarodni festival videa:

Video in Progress 4: Občutki neugodja

8.-27. november 2011 v Ljubljani

Video in Progress 4

Lokacije: Galerija Photon, Galerija Vžigalica, Kinodvor

Umetniki: Alice Anderson (FR/UK), Nika Autor (SI), Ashish Avikunthak (IN/US), Ana Čigon (SI), Aldo Giannotti (IT/AT), Laila Hotait (ES/LB), Tomaž Furlan (SI), Ana Grobler (SI), Maja Hodošček (SI), Maša Jazbec (SI), Marylène Negro (FR), Junho Oh (KR), Špela Pavli (SI), Ezzam Rahman (SG), Tulapop Saenjaroen (TH), Joshua & Zachary Sandler (US), Alexander Schellow (DE/FR), Guli Silberstein (IL/UK), Nataša Skušek (SI), Sašo Vrabič (SI)

Kuratorji: Metka Zupanič (SI), Vesna Bukovec (SI), Silke Schmickl (DE/FR), Masayo Kajimura (JP/DE), Stéphane Gérard (FR)


Video in Progress, projekt, v katerem predstavljamo mednarodno in slovensko videoprodukcijo v skupni organizaciji Zavoda Kolektiva in galerije Photon, je v letošnjem letu prerasel v festival. V njegovi četrti ediciji bomo predstavili tri razstave in projekcijo v kinu. Letošnja tema je občutenje neugodja v širokem razponu med telesno bolečino in različnimi oblikami duševnega trpljenja ter čustvi, kot so žalost, depresija, strah in žalovanje. Bolečina in neugodje nas z različno intenzivnostjo spremljata vsak dan. Trpljenje je bilo v zgodovini umetnosti pogosto upodobljena tema in romantična podoba trpečega umetnika še ni pozabljena. V sodobni umetnosti bolečina in trpljenje nista več pogosta motiva. Kadar pa se pojavita, umetniki k njima pristopajo na različne načine in večinoma iz lastne življenjske izkušnje. Festival ponuja vpogled v način, kako se danes s temo bolečine spopadajo različni slovenski in mednarodni umetniki mlajše generacije.


PROGRAM
Prost vstop na vse dogodke

Photon

Galerija Photon
Križevniška ulica 10, Ljubljana
8.-25. 11. 2011
Otvoritev: ponedeljek, 7. 11. ob 19. uri

Joshua and Zachary SandlerJoshua & Zachary Sandler (US)
Težko bo
samostojna razstava
izbor: Vesna Bukovec, Metka Zupanič (KOLEKTIVA)

Aldo GiannottiAldo Giannotti (IT/AT)
Eksplozije na nebu
samostojna razstava
izbor: Vesna Bukovec, Metka Zupanič (KOLEKTIVA)

Photon

Galerija Photon
Križevniška ulica 10, Ljubljana
Torek, 8. 11. 2011 ob 17. uri

Aldo Giannotti, Joshua Sandler, Zachary SandlerPredstavitev umetnikov
Aldo Giannotti (IT/AT)
Joshua & Zachary Sandler (US)
Vžigalica

Galerija Vžigalica
Trg francoske revolucije 7, Ljubljana
15.-20. 11. 2011
Otvoritev: ponedeljek, 14. 11. ob 19. uri

Tisoč zob bolečineTisoč zob bolečine
Prisotnost bolečine in nezmožnosti v video delih mlajših slovenskih umetnikov
skupinska razstava
umetniki: Nika Autor, Ana Čigon, Tomaž Furlan, Ana Grobler, Maja Hodošček, Maša Jazbec, Špela Pavli, Nataša Skušek, Sašo Vrabič
izbor: Vesna Bukovec, Metka Zupanič (KOLEKTIVA)
Kinodvor

Kinodvor
Kolodvorska 13, Ljubljana
21.-27. 11. 2011
Premiera: ponedeljek, 21. 11. 2011, ob 18. uri (Dvorana)
Ponovitve vsak dan ob 21. uri (Mala dvorana)

Human Frames: PainBolečina
projekcija, 70′ 49”
umetniki: Alice Anderson (FR/UK), Ashish Avikunthak (IN/US), Laila Hotait (ES/LB), Marylène Negro (FR), Junho Oh (KR), Ezzam Rahman (SG), Tulapop Saenjaroen (TH), Alexander Schellow (DE/FR), Guli Silberstein (IL/UK)
izbor: Silke Schmickl (DE/FR), Masayo Kajimura (JP/DE), Stéphane Gérard (FR)
Izbor je del programa “Human Frames” (Človeški okviri) organizacije Lowave iz Pariza.

Metarial za medije

Fotografije s festivala

Vabilo (pdf)

Katalog (pdf)

Oglejte si videoreportažo o festivalu VIP4, ki jo je posnela Mirjana Batinić za Artyčok.TV:

Kontaktne osebe:
Metka Zupanič, Zavod Kolektiva, tel.: 040 168 014
Vesna Bukovec, Zavod Kolektiva, tel.: 041 258 215
www.kolektiva.org | kolektiva@gmail.com
Dejan Sluga, Galerija Photon, tel.: 040 168 023
www.photon.si | info@photon.siProdukcija:

Zavod Kolektiva

Koprodukcija:

Galerija Photon

Partnerji:

Galerija Vžigalica
Muzej in galerije mesta Ljubljane

Kinodvor

Lowave
Human Frames
Asia-Europe Foundation
European UnionASEF’s contribution is with the financial support of the European Commission. The views expressed herein are in no way taken to reflect the official opinion or position of the European Commision, the Asia-Europe Foundation or ASEF’s partner Organisation.
Festival podpirata:

Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo
Ministrstvo za kulturo RS
Medijski partner:

Radio Študent

Sponzor:

Center Projekcije

Zahvala:

SCCA-Ljubljana
Galerija Škuc

Comments are closed at this time.