Video in Progress 3: Fields of the Performative

[slovensko]

Curated by: Vesna Bukovec, Metka Zupanič, Lada Cerar

Participating artists:
4! (PL), Giuseppe Di Bella (UK), Sheila Bishop (USA), Elena Bellantoni (I/D), Marek Brandt (D), Michał Brzeziński (PL), Sérgio Cruz (PT/UK), Chris Dupuis (CA), A. Jacob Galle (USA), Silvia Giambrone (I/D), Aldo Giannotti (I/A) & Viktor Schaider (A), Aldo Giannotti (I/A) & Stefano Giuriati (I/D), Clara Games (PT), G.R.A.M. (A), Nilbar Güreş (TR/A), Marianne Holm Hansen (DK/UK), Francis Hunger (D), Isidora Ilić (SR), Željko Jančić Zec (A), Lemeh42 (I), Gerwin Luijendijk (NL), Ignacio Martín de la Cruz & Bárbara Bañuelos Ojeda (ES), Ljiljana Mihaljević (CRO/USA), Luisa Mizzoni aka luxi lu & Emilio Corti (I), Eugenio Percossi (I/CZ), Maria Petschnig (A/USA), Zoran Poposki (MK), Gastón Ramírez Feltrín (MX/I), Nuno Rodrigues de Sousa (PT), Mauro Romito (I), Joshua & Zachary Sandler (USA), Peter Simon (PL/D), Evelin Stermitz (A/SI), Ljupcho Temelkovski (MK), Attila Urbán (SE), Volante (PT/MX/UK), Jonas Zagorskas (LT/PL), Wojtek Ziemilski (PL)

VIP3

Exhibited:

The third edition of Video in Progress exhibition project is the result of international competition on the subject of performance for video. 46 selected videos featuring various formal and conceptual premises present heterogeneous interpretation of performance in relation to motion picture within the contemporary visual art.

Everything from regular performance in front of audience in a gallery to an exhibitionist and voyeuristic presentation of a body as an aesthetic object, absurd actions, exploration of identity, social and political roles, subjective views, narratives and the creation of film or documentary atmosphere.

Production: Photon Gallery
Co-production: Kolektiva Institute, Kino Šiška Centre for Urban Culture
Project supported by: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Ljubljana Museums and Galleries, Adam Mickiewicz Institute
Special thanks to: Rajko Bizjak, Boris Garb, SCCA-Ljubljana, Centerprojekcije.si
Year: 2009More information


This exhibition has been listed in the Exhibitions on Tour International Database, www.exhibitionsontour.org.Video in Progress 3: Polja performativnega

Izbor: Vesna Bukovec, Metka Zupanič, Lada Cerar

Sodelujoči umetniki:
4! (PL), Giuseppe Di Bella (UK), Sheila Bishop (USA), Elena Bellantoni (I/D), Marek Brandt (D), Michał Brzeziński (PL), Sérgio Cruz (PT/UK), Chris Dupuis (CA), A. Jacob Galle (USA), Silvia Giambrone (I/D), Aldo Giannotti (I/A) & Viktor Schaider (A), Aldo Giannotti (I/A) & Stefano Giuriati (I/D), Clara Games (PT), G.R.A.M. (A), Nilbar Güreş (TR/A), Marianne Holm Hansen (DK/UK), Francis Hunger (D), Isidora Ilić (SR), Željko Jančić Zec (A), Lemeh42 (I), Gerwin Luijendijk (NL), Ignacio Martín de la Cruz & Bárbara Bañuelos Ojeda (ES), Ljiljana Mihaljević (CRO/USA), Luisa Mizzoni aka luxi lu & Emilio Corti (I), Eugenio Percossi (I/CZ), Maria Petschnig (A/USA), Zoran Poposki (MK), Gastón Ramírez Feltrín (MX/I), Nuno Rodrigues de Sousa (PT), Mauro Romito (I), Joshua & Zachary Sandler (USA), Peter Simon (PL/D), Evelin Stermitz (A/SI), Ljupcho Temelkovski (MK), Attila Urbán (SE), Volante (PT/MX/UK), Jonas Zagorskas (LT/PL), Wojtek Ziemilski (PL)

VIP3

Projekt je bil razstavljen/predstavljen v:

Tretja edicija razstavnega projekta Video in Progress je rezultat mednarodnega natečaja na temo performans za video. 46 izbranih videov z različnimi formalnimi in konceptualnimi pristopi predstavlja raznoliko tolmačenje performansa v povezavi z gibljivimi slikami v okviru sodobne vizualne umetnosti.

Od klasičnega performansa pred publiko v galeriji do ekshibicionistično-voajeristične predstavitve telesa kot estetskega objekta, absurdnih akcij, raziskovanja identitete, družbenih in političnih vlog, subjektivnega pogleda, pripovedovanja zgodb in ustvarjanja filmskega ali dokumentarnega vzdušja.

Produkcija: Galerija Photon
Koprodukcija: Zavod Kolektiva, CUK Kino Šiška
Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Adam Mickiewicz Institute
Zahvala: Rajko Bizjak, Boris Garb, SCCA-Ljubljana, Centerprojekcije.si
Leto: 2009


Več informacij


Comments are closed at this time.