18. 10. 2009Curatorial Initiatives by Artists

[slovensko]

Presentation and discussion
Accompanying event of the exhibition Video in Progress 3: Fields of the Performative

Wednesday, 21st October 2009, 5 pm
Photon Gallery, Poljanska 1, 1000 Ljubljana

Participants: Evelin Stermitz, Michał Brzeziński, Aldo Giannotti
Discussion moderated by: KOLEKTIVA

Within the international exhibition Video in Progress 3: Fields of the Performative, the selectors – members of KOLEKTIVA art group – will moderate a discussion with three artist participants.
The discussion will address the circulation of contemporary art video online, the research and curatorial projects initiated by artists as well as their involvement in the presentation and promotion of video works produced by their colleagues.

The participating artists will present their curatorial project and some video works by their own selection. Evelin Stermitz, the Austrian artist, will present her web project ArtFem.TV, Michał Brzeziński his curatorial work within the Parakino programme at Łaźnia Centre of Contemporary Art in Gdansk, Poland and a selection of contemporary Polish video CRISI$, whereas the Italian artist Aldo Giannotti, who lives and works in Vienna, Austria, will present the Videotheka project – a video archive he established together with his colleagues from the Kforumvienna association.

The discussion and presentations will be held in English language.

Evelin StermitzEvelin Stermitz
Born in 1972 in Austria, Stermitz completed the study of media communication at the University of Klagenfurt, Austria (1999), with a master’s degree in philosophy, as well as graduated with a Master of Arts degree at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana (2007). She is engaged in media and new media art projects, in particular from the perspective of gender based female and socio-cultural topics. In 2008, she founded web based project ArtFem.TV.
www.evelinstermitz.net

Michał BrzezińskiMichał Brzeziński
Born in 1975 in Poland, Brzeziński is an artist, video theoretician and curator at Łaźnia Contemporary Art Centre in Gdansk. He completed post-graduate film studies at the Media and Audiovisual Culture Department at the University of Łodź (2003) with a master’ degree. He is specialized in visual media, such as TV, DVD and the Internet; he is an organizer of video training workshops as well as the author of a TV programme dedicated to video. A reflection on the identity phenomenon shaped by new media, Brzeziński’s work is a combination of video art tradition and experimental cinema.
http://postvideoart.wordpress.com

Aldo GiannottiAldo Giannotti
Born in 1977 in Italy, Giannotti finished post-graduate studies in painting at Academy of Fine Arts, Carrara, Italy, with a master’s degree, and specialised in video (1998, Wimbledon, UK) and photography (1999, Munich, Germany). Giannotti is the co-founder of Kforumvienna association engaged in the promotion of contemporary visual art and the provision of services related to the presentation of individual artistic approaches by emerging artists. In his artistic research, Giannotti attempts to translate the oneiric and symbolic imagery of the human psyche while bearing in mind the continuous evolution of the communication society to which the imagery is subject. He has lived and worked in Vienna, Austria, since 2000.
www.aldogiannotti.com

KOLEKTIVA
Members of the Slovenian art group KOLEKTIVA are Vesna Bukovec (1977), Lada Cerar (1974) and Metka Zupanič (1977). The artists who have worked together since 2003 also work as solo artists. All three graduated from Academy of Fine Arts and Design Ljubljana, whereas Metka Zupanič and Vesna Bukovec also completed post-graduate master studies at said academy (2005 and 2006). In their joint art projects they research issues related to intimate experience of place. Their projects’ major characteristic is them inviting different people from various target groups to join the artistic process and become co-authors of the final art work.

Vesna Bukovec and Metka Zupanič also selected the programme of Video in Progress 2: City Perspectives consisting of five video works produced by contemporary Slovenian authors. The programme is part of the Photonic, Luminatic exhibition open at Cankarjev Dom (Mala Galerija), Ljubljana, until 15th November 2009.
www.kolektiva.org

Contact:
Photon Gallery
Poljanska 1, 1000 Ljubljana, Slovenia
t.: +386 1 230 20 71
info@photon.si
www.photon.si

The event is part of the international exhibition:
Video in Progress 3: Fields of the Performative
Kino Šiška, Ljubljana, October 20 – November 15, 2009
Videos selected by: KOLEKTIVA
Production: Photon Gallery
Co-production: Kolektiva Institute, Kino Šiška Centre for Urban Culture
Project supported by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Ljubljana Museums and Galleries, Adam Mickiewicz Institute
Special thanks to Rajko Bizjak, Boris Garb, SCCA-Ljubljana, Centerprojekcije.si
Spremljevalni dogodek ob razstavi Video in Progress 3: Polja performativnega

Kuratorske iniciative umetnikov

Pogovor in predstavitev

Sreda, 21. 10. 2009 ob 17.00
Galerija Photon, Poljanska 1, 1000 Ljubljana

Sodelujejo: Evelin Stermitz, Michał Brzeziński, Aldo Giannotti
Pogovor vodi: KOLEKTIVA

V okviru mednarodne razstave Video in Progress 3: Polja performativnega se bodo selektorice razstave, članice skupine KOLEKTIVA, pogovarjale s tremi umetniki, ki sodelujejo na razstavi.
Tema pogovora bo fenomen razširjenosti sodobnega umetniškega videa na internetu, raziskovanja in kuratorski projekti umetnikov ter njihova vpletenost v prezentacijo in promocijo video del svojih kolegov.
Sodelujoči umetniki bodo predstavili vsak svoj kuratorski projekt in nekaj del po lastnem izboru. Avstrijska umetnica Evelin Stermitz bo predstavila spletni projekt ArtFem.TV.
Michał Brzeziński bo predstavil video program Parakino, ki ga vodi v okviru Centra za sodobno umetnost Łaźnia v Gdansku na Poljskem in selekcijo sodobnega poljskega videa CRISI$. Aldo Giannotti, italijanski umetnik, ki živi in dela na Dunaju, pa bo predstavil projekt Videotheka, video arhiv, ki ga je ustanovil skupaj s sodelavci v okviru društva Kforumvienna.

Pogovor in predstavitve bodo potekali v angleškem jeziku.

Evelin StermitzEvelin Stermitz
Rojena leta 1972 v Avstriji. Leta 1999 je magistrirala iz filozofije na Univerzi v Celovcu, leta 2007 pa je zaključila še magisterij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Ukvarja se s fotografijo in novomedijsko umetnostjo, zlasti z vidika družbenega spola in post-strukturalističnih feminističnih umetniških praks. Leta 2008 je ustanovila spletni projekt ArtFem.TV.
www.evelinstermitz.net

Michał BrzezińskiMichał Brzeziński
Rojen leta 1975 na Poljskem. Leta 2003 je magistriral iz filma na oddelku za medije in avdiovizualno kulturo Univerze v Łodźu. Deluje kot umetnik, teoretik in kurator v Centru za sodobno umetnost Łaźnia v Gdansku. Je specialist za vizualne medije, organizator videodelavnic in avtor televizijskega programa, ki predstavlja video umetnost. V svojem delu povezuje tradicijo videa z eksperimentalnim filmom in raziskuje fenomen identitete v svetu, ki ga krojijo novi mediji.
http://postvideoart.wordpress.com

Aldo GiannottiAldo Giannotti
Rojen 1977 v Italiji. Leta 2002 je zaključil magistrski študij slikarstva v Carrari, Italija. Izpopolnjeval se je tudi iz videa (1998, Wimbledon, Velika Britanija) in fotografije (1999, München, Nemčija). Je soustanovitelj društva Kforumvienna, ki se ukvarja z raziskovanjem in promocijo dela mladih vizualnih umetnikov. V svojih projektih raziskuje sanjske in simbolne podobe iz človeške psihe, ki nastajajo pod vplivom sodobne komunikacijske družbe.Od leta 2000 živi in dela na Dunaju.
www.aldogiannotti.com

KOLEKTIVA
Umetniško skupino iz Slovenije sestavljajo Vesna Bukovec (1977), Lada Cerar (1974) in Metka Zupanič (1977). V skupini sodelujejo od leta 2003, vsaka pa deluje tudi kot samostojna avtorica. Vse tri so diplomantke ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Metka Zupanič in Vesna Bukovec sta tam zaključili tudi magistrski študij (2005 in 2006). V svojih skupnih umetniških projektih raziskujejo teme, ki so vezane na intimno doživljanje prostora. Za njihove projekte je značilno, da k sodelovanju pri ustvarjalnem procesu povabijo ljudi iz različnih ciljnih skupin, ki postanejo soavtorji del.
Vesna Bukovec in Metka Zupanič sta selektorici programa Video in Progress 2: Perspektive mest, ki zajema pet video del sodobnih slovenskih avtorjev. Program je del razstave Photonic, Luminatic, ki je do 15. novembra 2009 na ogled v Mali galeriji Cankarjevega doma.
www.kolektiva.org

Kontakt:
Galerijia Photon
Poljanska 1, 1000 Ljubljana
t.: 01 / 230 20 71
info@photon.si
www.photon.si

Dogodek je del mednarodne razstave:
Video in Progress 3: Fields of the Performative
Kino Šiška, Ljubljana, 20. 10. – 15. 11. 2009
Izbor videov: KOLEKTIVA
Produkcija: Galerija Photon
Koprodukcija: Zavod Kolektiva, Center urbane kulture Kino Šiška
Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Inštitut Adam Mickiewicz
Zahvala: Rajko Bizjak, Boris Garb, SCCA-Ljubljana, Centerprojekcije.si


Photos from the presentation, Photon Gallery, Ljubljana, 21. 10. 2009: