30. 04. 2012KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

[English version]

V dialogu

Pregledna razstava umetniške skupine KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič)

10. 5.–17. 6. 2012
Miheličeva galerija, Dravska 4, Ptuj
Otvoritev: četrtek, 10. 5. 2012, ob 19. uri

Kustosinji: Stanka Gačnik (Miheličeva galerija) in Petja Grafenauer (neodvisna kuratorka)

Projekti skupine KOLEKTIVA

Ob deseti obletnici delovanja umetniške skupine KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič) avtorice v ptujski Miheličevi galeriji pripravljajo prvo pregledno razstavo skupnih projektov.

Za njihovo delo je značilno raziskovanje različnih aspektov komunikacije, medosebnih odnosov in vsakdanjega življenja. V projektih združujejo zanimanje za intimne zgodbe posameznikov, kar je po eni strani blizu pripovedovanju zgodb (“storytelling”), po drugi strani pa se spogledujejo z voajerstvom. Kot skupina se odzivajo na “trenutne situacije”, kar pomeni, da je v izhodišču njihovih projektov odziv na okolico, v kateri se znajdejo. Umetnice večkrat sodelujejo z različno publiko. Posameznike, mimoidoče ali določene interesne skupine povabijo k sodelovanju in jih vključijo v svoje projekte kot izvor ali enakovredne partnerje. Avtorice dojemajo ustvarjalni proces kot preplet domišljije, pogajanj, izmenjave in sodelovanja. V okviru razstave v Miheličevi galeriji bodo avtorice k sodelovanju povabile tudi prebivalce Ptuja, da aktivno sodelujejo pri ustvarjanju alternativnega zemljevida svojega mesta.

Vesna Bukovec, Lada Cerar in Metka Zupanič so v desetih letih skupnega delovanja pripravile več samostojnih razstav in sodelovale na mnogih mednarodnih skupinskih razstavah v Atenah, Nottinghamu, Ljubljani, Celju, Mariboru, Zagrebu, Sarajevu, na Dunaju, v Gradcu, Berlinu, Varšavi, Rimu, Veroni in Benetkah. Z različnimi projekti v okviru platforme Special Place in the City (Posebni prostori v mestu) so se zapisale med sodobne umetnice, ki utirajo pot novim likovnim praksam in v svoje delo uvajajo postopke izmenjav in sodelovanja. Predvsem ta projekt, ki letos teče že osmo leto zapored, jim je omogočil preboj na mednarodno likovno sceno.
Vse tri umetnice delujejo tudi kot uspešne samostojne avtorice. Metka Zupanič in Vesna Bukovec v sodelovanju z galerijo Photon zadnja leta pripravljata projekcije in razstave sodobne mednarodne video umetnosti.

Fotografije z razstave

Katalog razstave V dialogu, pregledna razstava skupine KOLEKTIVA, 2012
Katalog razstave (pdf)

Vabilo razstave V dialogu, pregledna razstava skupine KOLEKTIVA, 2012
Vabilo (pdf)

Fotografije za medije

Kontaktna oseba:
Metka Zupanič, 040 168 014
www.kolektiva.org
www.special-place.net
kolektiva@gmail.com

Miheličeva galerija
(Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož)
Dravska 4, Ptuj
Odprto: od torka do petka, od 10. do 16. ure,
sobota, od 10. do 13. ure
http://muzej-ptuj-ormoz.si

Razstava je vključena v program Evropske prestolnice kulture Maribor 2012.
Produkcija: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož in Zavod Kolektiva
Sponzorja: Albin Promotion d.o.o., Hotel Mitra
Zahvala: Tomaž Kučer (Moderna galerija, Ljubljana)

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Miheličiva galerija
Zavod Kolektiva
Evropska prestolnica kulture Maribor 2012

Albin Promotion d.o.o.
Hotel MitraWithin a dialogue

Exhibition of KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič)

May 10 – June 17, 2012
Gallery Mihelič, Ptuj, Slovenia
Opening view: Thursday, May 10, 2012 at 7 pm

Curators: Stanka Gačnik (Mihelič gallery) and Petja Grafenauer (independent curator)

After ten years of working together in an art group KOLEKTIVA, artists Vesna Bukovec, Metka Zupanič and Lada Cerar present their first mid-career retrospective.

KOLEKTIVA's art projects

In their collective work they research various aspects of communication, inter-personal relationships, and everyday life. In their projects they search for all kinds of personal stories and are interested in both storytelling and voyeurism at the same time. As a group they create projects in response to given situations.

They frequently collaborate with the public. They invite different individuals, passersby or specially targeted groups to collaborate and they include them in their projects as a source or co-authors of the work. The artists understand the process of art making as a mixture of imagination, negotiation, exchange and cooperation.

In ten years of collaboration KOLEKTIVA have presented their works in several solo exhibitions and participated in significant international group shows in Slovenia and Europe. KOLEKTIVA is mostly known for different projects within their platform Special Place in the City for which they gain international recognition.
Besides working in KOLEKTIVA all three authors work as successful solo artists. Metka Zupanič and Vesna Bukovec also curate video screenings and exhibitions of international contemporary video art in collaboration with the Photon Gallery.

Exhibition photosKOLEKTIVA: Within a dialogue, Exhibition catalogue, 2012
Exhibition catalogue (pdf)

Vabilo razstave V dialogu, pregledna razstava skupine KOLEKTIVA, 2012
Invitation card (pdf)

Photos for Press

Contact person:
Vesna Bukovec, +386 41 258 215
www.kolektiva.org
www.special-place.net
kolektiva@gmail.com

Gallery Mihelič
(Regional museum Ptuj Ormož)
Dravska 4, 2250 Ptuj, Slovenia
Opening hours: Tue – Fri: 10 am – 4 pm,
Sat: 10 am – 1 pm
http://muzej-ptuj-ormoz.si

The exhibition is part of the program of European Capital of Culture Maribor 2012.
Production: Regional museum Ptuj Ormož and Kolektiva Institute
Sponsors: Albin Promotion d.o.o., Hotel Mitra
Thanks: Tomaž Kučer (Moderna galerija, Ljubljana)

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Miheličiva galerija
Zavod Kolektiva
Evropska prestolnica kulture Maribor 2012

Albin Promotion d.o.o.
Hotel Mitra


Otvoritev razstave / Exhibition opening
Foto / Photo: Boris Farič, Vesna Bukovec

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue

KOLEKTIVA: V dialogu / Within a dialogue