9. 01. 2012Video in Progress 3 in Slovenj Gradec

[slovensko]

VIP3 exhibition is hosted by Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec.

Video in Progress 3: Fields of the Performative

International video exhibition

January 12 – February 5, 2012
Opening on Thursday, January 12, 2012 at 6 p.m.
Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, Slovenia

Still from video A Rewinding Journey by Aldo Giannotti and Viktor Schaider
Still from video A Rewinding Journey (2005) by Aldo Giannotti and Viktor Schaider

Participating artists:
4! (PL), Giuseppe Di Bella (UK), Sheila Bishop (USA), Elena Bellantoni (I/D), Marek Brandt (D), Michał Brzeziński (PL), Sérgio Cruz (PT/UK), Chris Dupuis (CA), A. Jacob Galle (USA), Silvia Giambrone (I/D), Aldo Giannotti (I/A) & Viktor Schaider (A), Aldo Giannotti (I/A) & Stefano Giuriati (I/D), Clara Games (PT), G.R.A.M. (A), Nilbar Güreş (TR/A), Marianne Holm Hansen (DK/UK), Francis Hunger (D), Isidora Ilić (SR), Željko Jančić Zec (A), Lemeh42 (I), Gerwin Luijendijk (NL), Ignacio Martín de la Cruz & Bárbara Bañuelos Ojeda (ES), Ljiljana Mihaljević (CRO/USA), Luisa Mizzoni aka luxi lu & Emilio Corti (I), Eugenio Percossi (I/CZ), Maria Petschnig (A/USA), Zoran Poposki (MK), Gastón Ramírez Feltrín (MX/I), Nuno Rodrigues de Sousa (PT), Mauro Romito (I), Joshua & Zachary Sandler (USA), Peter Simon (PL/D), Evelin Stermitz (A/SI), Ljupcho Temelkovski (MK), Attila Urbán (SE), Volante (PT/MX/UK), Jonas Zagorskas (LT/PL), Wojtek Ziemilski (PL)

Selection: KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Metka Zupanič, Lada Cerar)
Production: Photon Gallery & Kolektiva Institute
Coproduction: Koroška galerija likovnih umetnosti
Project is supported by Ministry of Culture of the Republic of Slovenia

Koroška galerija likovnih umetnosti hosts international video exhibition Video in Progress 3: Fields of the Performative. The third edition of the project, which in 2011 became a video festival organized by Kolektiva Institute and Photon Gallery, was first presented in 2009 at Kino Šiška Centre for Urban Culture in Ljubljana. Since then the project was presented in various forms in Gdansk (PL), Skopje (MK), Torino (IT), Rotterdam (NL) and Rijeka (HR).

The third edition of Video in Progress exhibition project is the result of international competition on the subject of performance for video. 46 selected videos featuring various formal and conceptual premises present heterogeneous interpretation of performance in relation to motion picture within the contemporary visual art.

Everything from regular performance in front of audience in a gallery to an exhibitionist and voyeuristic presentation of a body as an aesthetic object, absurd actions, exploration of identity, social and political roles, subjective views, narratives and the creation of film or documentary atmosphere.

More: http://www.kolektiva.org/curating/video-in-progress-3-fields-of-the-performative

Koroška galerija likovnih umetnostiVideo in Progress 3: Polja performativnega

Mednarodna razstava videa

12. 1. – 5. 2. 2012
Otvoritev v četrtek, 12. januarja 2012, ob 18. uri.
Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec

Still from video A Rewinding Journey by Aldo Giannotti and Viktor Schaider
Aldo Giannotti in Viktor Schaider, A Rewinding Journey, 2005

Sodelujoči umetniki:
4! (PL), Giuseppe Di Bella (UK), Sheila Bishop (USA), Elena Bellantoni (I/D), Marek Brandt (D), Michał Brzeziński (PL), Sérgio Cruz (PT/UK), Chris Dupuis (CA), A. Jacob Galle (USA), Silvia Giambrone (I/D), Aldo Giannotti (I/A) & Viktor Schaider (A), Aldo Giannotti (I/A) & Stefano Giuriati (I/D), Clara Games (PT), G.R.A.M. (A), Nilbar Güreş (TR/A), Marianne Holm Hansen (DK/UK), Francis Hunger (D), Isidora Ilić (SR), Željko Jančić Zec (A), Lemeh42 (I), Gerwin Luijendijk (NL), Ignacio Martín de la Cruz & Bárbara Bañuelos Ojeda (ES), Ljiljana Mihaljević (CRO/USA), Luisa Mizzoni aka luxi lu & Emilio Corti (I), Eugenio Percossi (I/CZ), Maria Petschnig (A/USA), Zoran Poposki (MK), Gastón Ramírez Feltrín (MX/I), Nuno Rodrigues de Sousa (PT), Mauro Romito (I), Joshua & Zachary Sandler (USA), Peter Simon (PL/D), Evelin Stermitz (A/SI), Ljupcho Temelkovski (MK), Attila Urbán (SE), Volante (PT/MX/UK), Jonas Zagorskas (LT/PL), Wojtek Ziemilski (PL)

Izbor: KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Metka Zupanič, Lada Cerar)
Produkcija: Galerija Photon in Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Koroška galerija likovnih umetnosti
Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS

Koroška galerija likovnih umetnosti gosti mednarodno razstavo videa Video in Progress 3: Polja performativnega. Tretja edicija projekta, ki je v letu 2011 postal videofestival v organizaciji Zavoda Kolektiva in Galerije Photon, je bila prvič predstavljena jeseni 2009 v novo odprtem centru urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani. Od takrat pa je projekt v različnih oblikah gostoval še v Gdansku, Skopju, Torinu, Rotterdamu in na Reki.

Video in Progress 3 je rezultat mednarodnega natečaja na temo performans za video. 46 izbranih videov z različnimi formalnimi in konceptualnimi pristopi predstavlja raznoliko tolmačenje performansa v povezavi z gibljivimi slikami v okviru sodobne vizualne umetnosti.

Od klasičnega performansa pred publiko v galeriji do ekshibicionistično-voajeristične predstavitve telesa kot estetskega objekta, absurdnih akcij, raziskovanja identitete, družbenih in političnih vlog, subjektivnega pogleda, pripovedovanja zgodb in ustvarjanja filmskega ali dokumentarnega vzdušja.

Več: http://www.kolektiva.org/curating/video-in-progress-3-fields-of-the-performative#slo

Koroška galerija likovnih umetnosti


Photos from the opening / Fotografije z otvoritve
Photo credits: Vesna Bukovec, Nejc Radoševič

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec

Video in Progress 3: Fields of the Performative in Slovenj Gradec