26. 11. 2011Idi+Vidi 1.0: a mini video festival in Rijeka, Croatia / mini festival videa na Reki

[slovensko]

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

Mini video festival
November 30 & December 1, 2011
Peek&Poke Museum, Ulica Ivana Grohovca 2, Rijeka, Croatia

Kolektiva Institute was invited by Lara Badurina from A3 association to present it’s screening programs in Rijeka, Croatia. We decided to prepare a mini video festival entitled Idi+Vidi 1.0 (Go+See 1.0). In the frame of this new festival Vesna Bukovec and Metka Zupanič from Kolektiva Institute will present three international video selections with a common theme of ‘performance for video’. The selections were part of Kolektiva Institute’s programs Video Evening and Video in Progress organized in collaboration with Photon Gallery.

Mini festival Idi+Vidi is produced by A3 association (Lara Badurina, Tanja Golić i Nino Sorić) from Rijeka, Croatia.

PROGRAM

Wednesday, November 30, 2011

Video večer/Video Evening #01:  Press Play_Taking on Performance  (Pritisni Play za performans)Video Evening #01: Press Play_Taking on Performance
Artists: Inger Alfnes (NO), Alexandra Gerbaulet (DE), Jacqueline Forzelius (SE), Louise Menzies (NZ), Martine Stig (NL), Segundo de Chomón (ES), Ruth Buchanan (NZ), Ruth Legg (UK), Rajkumar Santoshi (IN)
Selected by: ADA Rotterdam (NL)

Total screening time: 01:04:52

Press Play_Taking on Performance is the second part of KOLEKTIVA, Calling? a video correspondence between ADA Rotterdam (NL) and KOLEKTIVA (SI).

As the first part of this correspondence, ADA hosted a film evening presenting KOLEKTIVA’s selection of art videos from the project Video in Progress 3: Fields of the Performative, which reflected on the subject of ‘performing for the camera’.
KOLEKTIVA’s selection included videos featuring various formal and conceptual premises present in heterogeneous interpretation of performance in relation to motion picture within contemporary visual art. It is in response to this selection of videos, the Fields of the Performative, that ADA has in turn prepared their video response back to KOLEKTIVA. The resulting collection of videos is entitled Press Play_Taking on Performance.

It is a self-organized, independent artists initiative formed in September 2008 to support, nurture, stimulate and to create space for critical reflection and debate in and about art, in an open, cross-disciplinary minded and a friendly environment. At the core of ADA are the art practices of six Rotterdam based artists (Deirdre M. Donoghue, Esmé Valk, Gerwin Luijendijk, Maja Bekan, Margo Onnes, Sjoerd Westbroek) who also run ADA’s public program.

More info

Video večer/Video Evening #03: Contextual FaceVideo Evening #03: Contextual Face
Artists: Dominique Buchtala (DE), Vesna Bukovec (SI), Ana Grobler (SI), Guerrilla Girls (US), Michelle Handelman (US), Kika Nicolela (BR), Grace Graupe Pillard (US), Angelika Rinnhofer (DE/US), Duba Sambolec (SI/NO), Evelin Stermitz (AT/SI), Alison Williams (ZA), Liana Zanfrisco (IT)
Selected by: Evelin Stermitz (AT/SI)

Tootal screening time: 00:41:42

For the third Video Evening KOLEKTIVA invited artist and curator Evelin Stermitz to prepare a curated selection from ArtFem.TV, her online television programming presenting art and feminism.

About the selection
Various women artists are including their own face as an iconographic object and symbol bearer in their art works, or using the face of others, the former photographic portrait, transcending into the moving image. This video series addresses variant meanings of the woman’s face in a context of women’s issues when embedded in a socio-cultural heritage. The face can be seen as more then a signifier of our cultural norms, in the context of women often foregrounded not only as indicator for individual remembrance, not only associated to cultural norms such as beauty stereotypes, objectification of commodified women in advertisements, and not only as a surface for self-creation when mirroring the self to others, but read as political text and statement in a broader context.

More info

Thursday, Decmber 1, 2011

Video in Progress 3Video in Progress 3: Fields of the Performative (selected videos)
Artists: Chris Dupuis (CA), Aldo Giannotti (I/A) & Viktor Schaider (A), Željko Jančić Zec (HR/A), Gerwin Luijendijk (NL), Luisa Mizzoni aka luxi lu & Emilio Corti (I), Maria Petschnig (A/USA), Joshua and Zachary Sandler (USA), Attila Urbán (SE)
Selected by: KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Metka Zupanič, Lada Cerar)

Tootal screening time: 00:40:32

The screening is a selection from the third edition of Video in Progress exhibition project. Video in Progress 3: Fields of the performative was the result of international competition on the subject of performance for video. 46 selected videos featuring various formal and conceptual premises presented heterogeneous interpretation of performance in relation to motion picture within the contemporary visual art. Everything from regular performance in front of audience in a gallery to an exhibitionist and voyeuristic presentation of a body as an aesthetic object, absurd actions, exploration of identity, social and political roles, subjective views, narratives and the creation of film or documentary atmosphere.

Selected videos

Video in Progress 3

Production: Udruga A3, Rijeka
Coproduction: Kolektiva Institute, Ljubljana

Festival photos


Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

mini festival videa
30. 11. in 1. 12. 2011
Muzej Peek&Poke, Ulica Ivana Grohovca 2, Reka, Hrvaška

Lara Badurina iz društva A3 je povabila KOLEKTIVO, da predstavi svoje videoprograme reški publiki. Odločile smo se, da pripravimo mini festival videa Idi+Vidi 1.0. V okviru tega novega festivala bosta Vesna Bukovec in Metka Zupanič predstavili tri mednarodne selekcije na temo performansa za video, ki jih je Zavod Kolektiva v sodelovanju z Galerijo Photon gostil v okviru svojih programov Video večer/Video Evening ter Video in Progress.

Producent mini festivala Idi+Vidi je društvo A3 (Lara Badurina, Tanja Golić i Nino Sorić) iz Reke.

PROGRAM

Sreda, 30. 11. 2011 ob 19. uri

Video večer/Video Evening #01:  Press Play_Taking on Performance  (Pritisni Play za performans)Video večer/Video Evening #01: Press Play_Taking on Performance (Pritisni Play za performans)
Umetniki: Inger Alfnes (NO), Alexandra Gerbaulet (DE), Jacqueline Forzelius (SE), Louise Menzies (NZ), Martine Stig (NL), Segundo de Chomón (ES), Ruth Buchanan (NZ), Ruth Legg (UK), Rajkumar Santoshi (IN)
Izbor: ADA Rotterdam (NL)

Trajanje: 01:04:52

Pritisni Play za performans je drugi del projekta KOLEKTIVA, Calling? (KOLEKTIVA kliče?), videokorespondence med umetniškima skupinama ADA Rotterdam iz Nizozemske in KOLEKTIVO.
V prvem delu korespondence je ADA Rotterdam gostila projekcijo, ki jo je pripravila KOLEKTIVA — izbor iz mednarodne selekcije Video in Progress 3: Polja performativnega. Ta izbor vključuje videe, ki obravnavajo različna formalna in konceptualna izhodišca raznovrstnih interpretacij performansa v odnosu do gibljive slike v kontekstu sodobne vizualne umetnosti. ADA je kot odziv na KOLEKTIVIN izbor pripravila svoj program videov, ki prav tako obravnavajo performans.

ADA Rotterdam je samoorganizirana in neodvisna iniciativa umetnikov. Ustanovljena je bila septembra 2008 kot meddisciplinarno in prijazno okolje, ki podpira, vzpodbuja in omogoča prostor kritične refleksije in debate v in o umetnosti. Jedro ADE tvori umetniška praksa šestih umetnikov iz Rotterdama (Deirdre M. Donoghue, Esmé Valk, Gerwin Luijendijk, Maja Bekan, Margo Onnes, Sjoerd Westbroek), ki tudi vodijo ADIN javni program.

Več informacij

Video večer/Video Evening #03: Contextual FaceVideo večer/Video Evening #03: Contextual Face
Umentice: Dominique Buchtala (DE), Vesna Bukovec (SI), Ana Grobler (SI), Guerrilla Girls (US), Michelle Handelman (US), Kika Nicolela (BR), Grace Graupe Pillard (US), Angelika Rinnhofer (DE/US), Duba Sambolec (SI/NO), Evelin Stermitz (AT/SI), Alison Williams (ZA), Liana Zanfrisco (IT)
Izbor: Evelin Stermitz (AT/SI)

Trajanje: 00:41:42

Izbor je iz del vključenih v spletni umetniško-feministični program ArtFem.TV pripravila umetnica in kuratorica Evelin Stermitz, ki je tudi njegova idejna in programska vodja.

O izboru
Več umetnic v svoja umetniška dela vključuje lasten obraz kot ikonografski objekt in nosilec simbolov ali pa uporabijo obraz drugih, kot nekdanji fotografski portret, ki prehaja v gibljive slike. Izbor videov obravnava različne pomene ženskega obraza v kontekstu ženskih vprašanj v okviru družbeno-kulturne dediščine. Obraz je mogoče razumeti kot več kot zgolj označevalec naših kulturnih norm. V okviru ženskosti je pogosto v ospredju ne le kot indikator spominjanja posameznice, ne le kot lepotni stereotip, povezan s kulturnimi normami, kot objektivizacija komodificiranja žensk v oglasih, in ne le kot površina za samo-ustvarjanje ob zrcaljenju sebe drugim, temveč kot politična izjava v širšem kontekstu.

Več informacij

Četrtek, 1. 12. 2011 ob 19. uri

Video in Progress 3Video in Progress 3: Fields of the Performative (selected videos)
Umetniki: Chris Dupuis (CA), Aldo Giannotti (I/A) & Viktor Schaider (A), Željko Jančić Zec (HR/A), Gerwin Luijendijk (NL), Luisa Mizzoni aka luxi lu & Emilio Corti (I), Maria Petschnig (A/USA), Joshua and Zachary Sandler (USA), Attila Urbán (SE)
Izbor: KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Metka Zupanič, Lada Cerar)

Trajanje: 00:40:32

Selekcija je izbor razstavnega projekta Video in Progress 3, ki je pod okriljem teme performans za video vključeval 46 mednarodnih video del. Z različnimi formalnimi in konceptualnimi pristopi videodela predstavljajo raznoliko tolmačenje performansa v povezavi z gibljivimi slikami v okviru sodobne vizualne umetnosti. Od klasičnega performansa pred publiko v galeriji do ekshibicionistično-voajeristične predstavitve telesa kot estetskega objekta, absurdnih akcij, raziskovanja identitete, družbenih in političnih vlog, subjektivnega pogleda, pripovedovanja zgodb in ustvarjanja filmskega ali dokumentarnega vzdušja.

Izbrani videi
Video in Progress 3

Produkcija: Udruga A3, Rijeka
Koprodukcija: Zavod Kolektiva, LjubljanaFestival photos / Fotografije festivala

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0

Idi+Vidi 1.0
From left to right: Vesna Bukovec (KOLEKTIVA), Svetozar Nilović-Tozo (Peek&Poke Museum),
Metka Zupanič (KOLEKTIVA), Lara Badurina (A3)